Må være føre var i Åsen og på Ronglan

Debatt

Oppfordringen om å satse mer på byggeklare tomter på Ronglan er et godt tverrpolitisk initiativ i Levanger. I denne uka ble lokalavisa invitert til Gottåsfeltet. Initiativtakerne ønsket oppmerksomhet rundt mulighetene som ligger i denne delen av kommunen. De har opplagt rett i at tida nå er inne til å satse mer i sørdelen av Levanger.

«Utviklingen skjer sørover. Det vil ikke by på noen problemer å selge tomter her», sier Stig Arild Lunde som sammen med sin familie er i ferd med å etablere seg i boligområdet på Ronglan. Det er ikke vanskelig å si seg enig i Lundes spådom. Med ny E6 blir reisetida mot Stjørdal og Trondheim vesentlig redusert. Og med det store muligheter for vekstmuligheter i denne delen av Levanger.

I Åsen har de allerede merket økt etterspørsel etter boliger. Det var nok ikke alle som for noen år siden så for seg det som har skjedd de siste årene. Men dette er trolig bare starten. Etterspørselen vil nok bare tilta etter hvert som åpningen av en bedre E6 nærmer seg i tid. Det er faktisk nærmere enn vi tror, i alle fall målt opp mot det som er normal tid for å saksbehandle kommunale reguleringsplaner, og gjøre det andre som er nødvendig for å møte en økt etterspørsel.

Lær av Stjørdal. Jeg tror Levanger kan ha noe å lære av naboen i sør, Stjørdal, når det gjelder å tilrettelegge for boligbygging i hele kommunen. Den som husker 20 – 30 år tilbake i tid klarer kanskje å se for seg både Skatval, Lånke og Hegra som de var den gangen. Det var en usedvanlig sterk vekst i Stjørdal på disse åra. Og kommunen har forbilledlig, vil jeg si, klart å balansere utviklingen godt mellom sentrum og de tidligere grendene, og skapt attraktive lokalsamfunn både for tilflyttere og for dem som vokste opp og fortsatte ville bo der.

Det er ikke utenkelig at sørdelen av Levanger vil oppleve noe av det samme framover. Da er det også viktig at de i rådhuset er framoverlent med tanke på tilrettelegging, og at de unner denne delen av kommunen de muligheter som da kan by seg. Det handler ikke bare om å sende bud på gravemaskinene for å lage byggeklare tomter, men også å holde tritt med et offentlig servicetilbud hvis det viser seg at spådommene om en stor vekst slår til. Det handler om å være føre var.

(Lederkommentar i Innherred 11. mai 2019)