Innlegg

– Levanger er en attraktiv by, dette var skuffende av byens husreporter

Levanger sentrum  Foto: Jørgen Hjelmsøy

Debatt

Hanne Holthe Munkeby har et innlegg i torsdagens avis som beskriver Levanger i ikke så gode ordelag, der hun starter med å beskrive folkevalgte som «Man velger mennesker man liker, som er morsomme, som kan prate, er smarte i klærne, osv».

Hvem er disse menneskene som er valgt som politiske representanter i Levanger kommune? Er politikerne slik som Munkeby beskriver, og er velgerne mennesker som lar seg blende av utseende og morsomme kommentarer? Vi tror ikke det.

Vi tror at mennesker som har valgt å bruke sin fritid til å representere innbyggerne gjør det fordi de har en genuin interesse for innbyggernes ve og vel, og fordi de ønsker å bidra til at Levanger skal være en god kommune å bo i. Disse politikerne har mange riktige og gode tanker i hodet som man deler med hverandre og kommer fram til beslutninger som man mener er riktig. Det er ikke bestandig man lykkes, men man gjør så godt man kan

Litt skuffende det at hun som byens husreporter, og som har viet mye av sitt liv til å dokumentere alt det positive i Levanger gjennom et skarpt kamera, og en spissfindig penn har sett seg litt blendet av vårens mysende sol. Levanger har hatt en sysselsettingsvekst på 6 prosent, det bygges årlig 200 nye boenheter, vi vil med dagens vekst snart bli større enn Steinkjer (så fremt at ikke Snåsa følger Verran inn i kommunen).

Vi er fremdeles triveligst i Trøndelag, noe Munkeby selv har bidratt med gjennom utallige bidrag fra både trehusbyen, frivilligheta, og alle de gamle heltene som har bygget Levanger. Levanger er en attraktiv by, og vi er heldigvis i en situasjon som bærer mer preg av storbyutfordringer enn fraflyttingskommuner. Så hev blikket Hanne, så vil du se at byen er endret, til det bedre, og enda bedre skal det bli med 4 nye år med Robert Svarva som ordfører.

Astrid Juberg Vordal

Vegard Austmo

Levanger Ap


Hvorfor vil ikke Helse Nord-Trøndelag bygge transportbru fra helikopterlandingsplassen? Hva skjer egentlig på sykehuset? Og vi har en etterlysning til den nye direktøren ved Stiklestad nasjonale kultursenter.