Innlegg

...men mange private flaggstenger stod nakne

– Dette er jo en minst like viktig dag!

Innleggsskriveren savnet at flere private flagget på 8. mai.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Jeg er kanskje mer enn gjennomsnitlig opptatt av at det flagges 8. mai. Derfor registrerte jeg tidlig at flagget vaiet på Staupshaugen.

En sak er at det skal flagges fra offentlige bygg, men det er skuffende holdninger til 8. mai fra private beboere. Det var altfor mange nakne flaggstenger og tomme stativ for balkongflagg.

Unntaket var leilighetsbygg der jeg antar at beboerne aldersmessig stort sett er over middagshøyden.

Personlig mener jeg at 8. mai er en minst like viktig flaggdag som 17. mai. Etter 5 år med nakne flaggstenger, kunne befolkningen endelig ta fram flaggene, noe som neppe ville vært mulig om det ikke hadde gått som det gikk 9 dager tidligere.

Historisk bakteppe: Mange tror at vi 8. mai markerer slutten på 2. verdenskrig, noe som ikke helt stemmer.

Krigen fortsatte i Asia og fortsatt ble norske skip senket og nordmenn og allierte led i japanske fangeleire, fram til Japan kapitulerte nesten 4 måneder senere.

8. mai feirer vi VE-day (Victory in Europe).

Alfred Jodl hadde allerede 7. mai 1945 signert kapitulasjonen på vegne av den tyske overkommandoen og de allierte hadde bestemt at 9. mai skulle være offisiell VE-Day. Men allierte journalister fikk tak i at dokumentene allerede var signert av alle parter og de vestlige allierte framskyndet da VE-day med en dag. Men i Russland og noen få andre land er det 9. mai som markeres.

Johnny Lund

Levanger


Hvorfor vil ikke Helse Nord-Trøndelag bygge transportbru fra helikopterlandingsplassen? Hva skjer egentlig på sykehuset? Og vi har en etterlysning til den nye direktøren ved Stiklestad nasjonale kultursenter.