Minneord: Han var ein kvardagsbonde, som var å sjå i arbeidskleda det meste av tida

Debatt

Minneord om Torkjell Brynjar Østerås

Bonde. Bonde var han. Med stor B. Berre fjorten år var han, da han sto ved senga til sin døyande far, og spurde om korleis han skulle gjera det, når han sto overfor ulike oppgaver i garden. Ein gard foreldra frå Sparbu hadde kjøpt i Inndalen. Øver-Garnes, «Tomtin», mest kjent for at garden var bygd nært tomtene etter ein brannherja gard, der Garnesmordet hadde skjedd i 1806.