Innlegg

Savner Veie på Ap-lista: «Han oppfattes vel som for tydelig og frittalende?»

Magne Johansen savner Svein Erik Veie på Ap-lista i Levanger. «Han oppfattes vel som for tydelig og frittalende?», skriver Johansen. Foto: Roger M. Svendsen 

Debatt

Hanne Munkeby skrev forleden uke et meget godt innlegg ang. Levanger kommunes tapte muligheter. Dette fikk Vordal og Austmo fra Levanger AP til å reagere. Duoen forfattet straks et motinnlegg hvor de uttrykte skuffelse over at Munkeby faktisk tillater seg å være en smule kritisk, for i deres øyne er situasjonen langt mer lystig! Munkeby fortjener etter min mening ros, for det hun beskriver er i mine øyne helt korrekt.

La oss ta ting i rekkefølge. Det første som ble diskutert var hvem vi stemmer på, og hvorfor vi stemmer som vi gjør. Jeg synes demokratiet fikk en kraftig svekkelse da det ble bestemt at vi ikke skulle ha anledning til å stryke kandidater på listene. I praksis er det nemlig slik at vi egentlig har liten påvirkning når det gjelder PERSONENE vi ønsker å stemme inn. Dette har partiene tatt seg av i forkant gjennom rekkefølgen deres kandidater er ført opp. Det må være mange som gjør endringer for at det skal gjøre utslag.

Hanne  Holthe Munkebys innlegg: Levanger er eksperter på å skusle bort sine muligheter

Dette gir de som sitter i nominasjonskomiteene veldig stor makt. Dermed får vi enkelte tydelige utslag, her kan for eks nevnes Kai Lennert Johansens rolle. Johansen er utgående fra kommunestyret, men sitter i nominasjonskomiteen i AP. Han har tidligere sagt at kultur er hans fanesak nr. 1. Dermed er han med og sørger for at to tidligere kultursjefer dras opp av hatten og inn på lista, Håpnes og Jørstad. Motivet for dette er tydelig. At man forbereder omkamp omkring kino/bibliotek og kulturhus er det ingen tvil om.

Her kan du lese svaret fra Vegard Austmo og Astrid Juberg Vordal

Av andre endringer på arbeiderpartiets liste er det lett å legge merke til at industriarbeidere og folk fra privat sektor utgjør en stadig mindre del av lista. Det ser ut som offentlig ansatte er de foretrukne … Konkret vil jeg nevne at en markant skikkelse fra inneværende periode ikke er ført opp på lista til høstens valg, nemlig Svein Erik Veie. fagforeningsleder i avd. 461 på Fiborgtangen. Han oppfattes vel som for tydelig og frittalende? Veie kan sikkert være krevende for enkelte, men det er helt uforståelig at AP Levanger ikke klarer å finne plass til han på lista.

Jeg synes det blir stadig vanskeligere å skulle velge riktig. Jeg er og har bestandig vært sosialdemokrat og mange vil sikkert mene at AP er det riktige valget da..... Jeg er slett ikke sikker lenger … Jeg ble enda mer usikker etter Vordal og Austmos utsagn om at alt går så bra i Levanger og at det skal bli enda bedre med 4 nye år med samme styre. Hvordan kan de med hånden på hjertet si noe sånt? Alle kjenner spetaklet fra i fjor hvor den dårlige kommuneøkonomien var tema. Ved årets slutt ble det hevdet at «vi kom ned på fotan», men heller ikke mer. Nå er det på`n igjen ! Kvartalsrapporten for første kvartal ble kjent forrige uke til stor frustrasjon for formannskapets medlemmer. Tallene viser at ting langt fra er på stell! Hvis dette kom så uventet som man kan få inntrykk av, blir jeg betenkt. Det er modig gjort å love seg bort for neste periode når man samtidig avslører hvor lite kontroll man har pr. i dag …!


 

Midt oppe i alt dette kommer Venstres Anne Britt Skjetne på banen med et krav om at saken om bygging av nytt bibliotek /kino, samt utredning av kultursal kommer opp igjen snarest! Hvor umusikalsk går det an å være …? For min del blir det viktig å forsøke å sette meg inn i hvem som faktisk har en plan for hvordan ting skal komme på fote igjen i Levanger før jeg velger hvem jeg skal stemme på. De som står på stand har forhåpentligvis noen svar …

Avslutningsvis vil jeg også benytte anledningen til å skryte av Hans Martin Anderssen sitt innlegg om hva kommunen har mistet. Godt skrevet!

Magne Johansen


Hvorfor vil ikke Helse Nord-Trøndelag bygge transportbru fra helikopterlandingsplassen? Hva skjer egentlig på sykehuset? Og vi har en etterlysning til den nye direktøren ved Stiklestad nasjonale kultursenter.