Innlegg

Nord universitet på Røstad: Levanger er klar!

Logobilde, Asbjørn Norberg 

Debatt

Tidligere Kirke- og utdanningsminister Gudmund Hernes, kalte Røstad under et besøk tidlig på 90-tallet, for «Den flotteste campus øst for California». Med dette perspektivet la han lista høyt! Det ble til sterk inspirasjon for det videre arbeid.

På denne tiden var det stor iver etter å gjøre den kommende institusjonen til noe mer enn et sted for kunnskapsutvikling. Det estetiske skulle også være en kilde til inspirasjon for kommende kunnskapshungrige studenter.

Som en del av en slik tilnærming reiste en gruppe interessenter tidlig på -90 tallet på studietur til Danmark for å besøke danske folkehøgskoler og se nærmere på folkehøgskolenes tilnærming til begrepet dannelse. Som daværende styreleder i relativt nystartede Levanger Næringsforum var jeg med på denne studieturen. Forøvrig var daglig leder Arne Christian Vodahl en av de som ivret mest for en slik tilnærming.

At campus Røstad skulle bli et sted for dannelse ble derfor viktig i det videre arbeide, og ikke minst i å utforme ideen Røstad videre. Det ble satt i gang et forprosjekt «Estetikk og opplevelse» i regi av Snøhetta Arkitektkontor. Jeg var med i styringsgruppen.

Kunnskap og utdannelse skulle selvsagt være de bærende elementene, men Røstad ønsket å by sine studenter på noe mer.

Som en del av løsningen med å utvikle estetikk, opplevelse og dannelse, ble også forståelsen av bevegelse viktig. Et eksempel på denne tilnærmingen ble utformingen av Løa, det runde huset. Studentene skulle komme nærmere seg selv, og med det få et større vidsyn! Mange i nærmiljøet syntes dette bygget ikke var til å forstå, uegnet som det var til tradisjonell idrett og kroppsøving!

Uten å gå videre med denne filosofiske tilnærmingen, har Røstad langt på vei tatt posisjonen som ett campus for framtida og er nå overmoden for å ta Gudmund Hernes sin visjon videre.

For miljøet på Røstad, ble det på denne bakgrunnen et viktig steg videre å bli en del av en omdanning til universitet; fra å legge hovedvekt på formidling til også å bli mer utviklings- og forskningsorientert. Det er å melde seg på den nye tiden med full tyngde, hvor en doktorgrad snart er like vanlig som artium var for en del år tilbake.

Levanger har tradisjoner å bygge på. Seminaristene på lærerskolen har i snart 120 år satt studentbyen på kartet. At vi nå også har fått en viktig del av legeutdanningen ved NTNU/St. Olavs hospital lagt til Sykehuset Levanger, og at forskningsmiljøet på HUNT stadig utvikler seg videre, forsterker bare den akademiske tradisjonen i byen.

Det foreslås nå at campusene i Bodø og på Levanger skal likestilles. Dette er et signal om en fremtidig satsing og utvikling på Røstad, noe jeg tror er nødvendig for å gjøre hoved-campusene robuste nok til å tiltrekke seg de studentene man ønsker, samtidig som man får opp nok faglighet og volum i forskningen.

Greier miljøet på Røstad i tillegg å videreføre perspektivene fra tidlig -90 i modernisert drakt, med å vektlegge en større dimensjon, får vi et columbi egg. Realister og fagfolk bevisst infiltrert av miljøene rundt de estetiske fag, kan gi større bevissthet for samfunnsrollen for nye studenter.

Til slutt: Ingen steder har man bedre potensiale for å rekruttere både studenter og fagansatte, etter som campus Røstad har den korteste reisevei til den befolkningsrike trondheimsregionen enn andre campuser. Denne effekten vil forøvrig bare bli enda sterkere når firefelten sørover står ferdig i 2025 med tilhørende redusert reisetid. Også jernbanen, med eget stoppested på Røstad, har store planer for tiltak som vil redusere reisetiden i regionen.

Nå rettes oppmerksomheten og spenningen mot styremøtet den 26. juni.

Levanger er klar!

Asbjørn Norberg