Debattinnlegg:

Vi trenger møteplasser for fellesskap og mangfold

Trønderhallen er et godt eksempel på hvordan vi kan lykkes, skriver Tone Jørstad. Her et bilde fra åpen dag ved Nord universitet.  Foto: innsendt

Debatt

I en moderne verden der mennesker i stadig større grad møtes på digitale plattformer, trenger vi, mer enn noen gang de faktiske og fysiske arenaer for menneskelig og sosialt samvær.

Jeg er en flittig bruker av Trønderhallen. Som bestemor med begeistrede og forventningsfulle barnebarn på slep i svømmehallen, som deltaker på treningssenterets seniortilbud og som observatør på hverdager og i helger. Her møtes innbyggere i alle aldre – babyer og barnefamilier, fastboende, innflyttere og nyankomne, skoleelever, studenter, funksjonshemmede og pensjonister. Et levende møtested for fysisk aktivitet, sosialt samvær, glede og mestring.

Trønderhallen er blitt en av kommunens viktigste sosiale og kulturelle møteplasser – en inkluderende arena for folkehelse, mangfold og sosialt fellesskap – en god investering som ikke bare stimulerer kommunens innbygger til fysisk aktivitet, men som også skaper tilhørighet og trygge rammer for livsutfoldelse. Med overkommelige billettpriser har svømmehallen blitt et kjærkomment lavterskeltilbud for alle kommunens innbyggere.

Levanger Arbeiderparti var en pådriver for å få realisert Trønderhallen som åpnet i 2011. Flere andre partier var aktivt med for å realisere dette prosjektet, som også har bidratt til å styrke daværende HiNT og Campus Røstad. Visjonen om denne type møteplasser har også ligget til grunn for investeringer i opprusting av skoler og uteområder, nytt oppvekstsenter på Ytterøya, ny idrettshall i Åsen, Stadionparken og trimtrapper i Holåsen og Staupshaugen.

Sosial kompetanse utvikles ikke på «gutte- eller jenterommet» foran en PC eller på sosiale medier, men i direkte møte og dialog med mennesker på tvers av generasjoner. Derfor trenger vi kulturelle og sosiale møteplasser med trygge rammer der unge kan møte voksne og eldre.

Levanger Arbeiderparti ønsker å styrke arbeidet med slike fellesarenaer og det sosiale og kulturelle mangfold for å utvikle sterkere tilhørighet, tillit og trygghet slik eksempelvis den nye idrettshallen i Åsen vil være en viktig fellesskapsarena både for Åsensamfunnet og for resten av kommunen.

Utvikling av trehusbyen Levanger blir et viktig tema i den neste valgperioden. Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvordan vi kan skape mest mulig aktivitet i sentrum? Trønderhallen er et godt eksempel på hvordan vi kan lykkes: tiltalende og funksjonell arkitektur, vakre omgivelser, flerbruk, fruktbart samspill mellom privat og offentlig engasjement, mangfold av målgrupper og tilbud. Og ikke minst dedikerte og kompetente ansatte.

Sentrumskjernen trenger nå et tilsvarende attraktivt møtested for andre typer kulturaktivitet, opplevelser og livsutfoldelse. Et sted som kan være et naturlig treffpunkt for alle kommunens innbyggere. Et sted for kreative og meningsfulle møter mellom folk og for aktivitet som kan skape liv og røre i sentrum.

Levanger Arbeiderparti har som ambisjon å få realisert et kombinasjonsbygg for bibliotek, kino og ungdomslokaler i sentrum i kommende valgperiode. Det vil bidra til innovasjon og kreativitet og være en viktig impuls til å utvikle byen som møteplass for kommunens innbyggere og som reisemål for turister og andre besøkende fra inn- og utland.

Tone Jørstad. 

Tone Jørstad

Skogn, listekandidat for Levanger Arbeiderparti