Dagens leder

Fremtidens Levanger: En småhusby omringet av store hus

Det var visst dette vi ønsket oss i år.

Kommunen har åpnet for seks etasjer, men politikerne i PUK gikk for en ekstra etasje for å utnytte arealet på havna mest mulig. 

Debatt

Kan hende blir dette bra? Men kan hende er det også noen som i framtida vil undre seg veldig om hvilke sanser som ble brukt da nåtida la til rette for boligbygging på de sjø- og sentrumsnære tomtene i Levanger. På Moan har utbyggerne fått den første tillatelsen til å bygge leilighetsbygg på opp mot 15 etasjer. Fullt så høyt blir det ikke lenger nord i byen. Men også på havna vil politikerne bygge høyhus. Nå går de inn for en revidert reguleringsplan som gjør det mulig å bygge i sju etasjer.


Vil ha sju etasjer på havna og mer inn på hotelltomta

Per Olav Gilstad mener at fjordhotellet er urealistisk uten å bygge leiligheter i toppen.

Blir dette en realitet, og dersom utbyggingen på Moan og havna danner presedens også for flere sentrumsnære leilighetsbygg, vil trehusbyen bli omringet av store boligblokker. Smak og behag er forskjellig. Når når jeg prøver å se dette visuelt for meg i mitt indre, heller jeg mye til at ettertidas dom over nåtidas byplanleggere ikke vil være den beste.

Ingen suksess. For snart åtte år siden ble det fattet to viktige vedtak for byplanleggingen i Levanger. Det ene, utbyggingen av det som ble betegnet som Trondheimsfjordens indrefilet, tok aldri av til tross for store ord og voldsomme ambisjoner. Havneplanen var rett og slett ikke tilpasset terrenget. Dagens reviderte plan, om økt utnyttelse og høyere hus, skal etter sigende være mer virkelighetsnær og bedre tilpasset lommebok og forventninger til de som kan tenke seg å bygge.

På samme tid som den ambisiøse havneplanen ble vedtatt, valgte også levangerpolitikerne å endre på planbestemmelsene for handels- og serviceområdet på Moan. Da Berg Eiendom lovte å bygge kino hvis politikerne åpnet for boligbygging, var det ikke nei i noen folkevalgtes munn. Kontrasten til det som skjedde på havna er slående. Utbyggingen på Moan har gått i et stort tempo, og det er snart ikke tomter igjen, verken til handel, service eller bolig. Derfor ønsket om å bygge høyhus. Som de også fikk tommelen opp for.

Det er lov å gjøre seg tanker om hvorfor det gikk som det gikk. Noe handler om realistiske forventninger og gjennomføringsevne. Og apropos det siste; Det er et sterkt ønske om å få bygd et nytt hotell i havneområdet. Nå åpner plan- og utviklingskomiteen for et kombinert hotell og leilighetsbygg. Forslagsstiller Per Olav Gilstad (H) mener dette er nødvendig om hotellønsket skal ha et snev av realisme i seg. Det har Gilstad sannsynligvis rett i.

(Lederkommentar i Innherred 21. mai 2019)