– Feil å skylde på rektor - vi stoler på styret

Anita Ravlo Sand 

Debatt

Regjeringen startet en «Strukturreform for høyere utdanning» som er vedtatt av Stortinget. En rekke høyskoler skulle slås sammen med universitet. Målet var «Færre og sterkere institusjoner». Nye kvalitetskrav skal måles og større andel av finansieringen skal knyttes til resultat, bl.a. innenfor forskning og publisering. Det er ingen grunn til å «ta» rektor for det som foreslås, dessuten er det opp til styret å gjøre de endelige vedtak.

Vi skjønner protestene fra de studiestedene som rammes og må redusere, men vi må se helheten. Vi mener allikevel at det fortsatt er fornuftig å satse på sykepleierutdanning i Namsos i tillegg til Levanger. Rekruttering til sykehusene er viktig for å opprettholde tilbudene og kvaliteten i sykehustjenestene. Og - sykehusene i norddelen av Trøndelag er viktige!!

Det som er viktig for Trøndelag er å ha et hoved – campus sentralt i fylket. Vi mener Røstad i Levanger, med den beliggenheten det har, er et meget godt valg som imøtekommer framtidas krav, og har gode muligheter for utvidelse. Samhandling mellom Filmfabrikken og universitetet vil være gunstig for utviklingen av Campus Røstad og kvaliteten på studietilbudene innenfor bl.a. kreative fag.

Alf Magnar Reberg 

Økonomien er også en del av dette. Å holde seg til budsjett er rektors ansvar. Det koster selvsagt å ha et universitet spredt på mange steder. Vi må gjerne mene at Stortinget må bevilge mer penger, men universitetet – og rektor – må forholde seg til den tildelingen de får. Derfor kan ikke alt fortsette akkurat som i dag.

Forslagene fra rektor har ført til en stor debatt. Det er naturlig, men vi mener det er feil å skylde på rektor for det som er foreslått. Realitetene tilsier at slike endringer er nødvendige for å kunne utvikle et framtidsrettet universitet.

Senterpartiet er opptatt av tjenester nært folk, og vi er også opptatt av at skattekronene skal brukes best mulig. Vi har derfor tillit til at styret gjør de vedtak som er best for framtida til Nord Universitet i hele Trøndelag.

For Senterpartiet i Levanger

Alf Magnar Reberg

varaordfører

Anita Ravlo Sand

1. kandidat til kommunevalget