Innlegg

Frivilligheten kan gjøre Levanger mer aldersvennlig

Debatt

Levanger kommune er med i prosjektet «Aldersvennlig kommune og tettsted.» Den 28.mars i år var jeg , sammen med mange andre ,med på frokostmøte. Det gikk ut på å komme med kreative forslag slik at Levanger kan bli et enda bedre aldersvennlig samfunn å bo i. Det ble i tillegg holdt frokostmøter på Skogn og Åsen.

Nå har Levanger kommune offentliggjort en oppsummering av forslag som kom fram på frokostmøtene. Det er 4 områder som utpeker seg:

Transport 92 innspill totalt

Møteplasser 90 innspill totalt

Kommunikasjon 69 innspill totalt

Brøyting /strøing 47 innspill totalt

(Det bør nevnes at aktiviteter som finnes / savnes fikk 125 innspill). Mange gir innspill på at det mangler informasjon om aktiviteter. Det er flere som uttrykker behov for transport til / fra aktiviteter.

Senterpartiet støtter arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn. Vi tror at en aldersvennlig by er god for alle aldersgrupper! Levanger får flere eldre framover og den utfordringen må vi møte på en god måte.

Senterpartiet tror at Frivilligheten kan være et godt virkemiddel for å hjelpe folk ut av ensomhet. Eldre er forskjellige og ønsker å delta på ulike arenaer.

Frivillighet Norge sier at uten frivilligheten stopper faktisk Norge.

Regjeringa presenterte midt i desember i fjor en ny stortingsmelding der Frivilligheten lovprises. To av tre voksne bidrar hvert år i frivillig, ulønnet arbeid.

Her kan folk av alle slag inkluderes. Frivilligheten er ofte limet i nabolag og lokalsamfunn. På denne måten blir folk kjent og tillit og tilhørighet kan vokse fram. Fellesskap styrker helsa vår. Det gjelder oss alle.

De såkalte gode, gamle dager har kanskje aldri eksistert. Men mye var nok annerledes enn nå. For en generasjon eller to siden var det ferre skjermer å bruke tida på. Folk hadde kanskje mer tid, men mindre med penger.

Muligens var ikke folk så redde for å forplikte seg.Til tross for politiske løfter, har frivillig arbeid tunge tider mange steder. Det som først og fremst mangler, er rekruttering av nye hoder og hender.

Dette vil Senterpartiet gjøre noe med!

Marit Fosså

Senterpartiet i Levanger