Er tiden nå moden for sammenslåing?

Debatt

Neste uke er det generalforsamling i Levanger næringsforum. Styreleder Jon Arne Sand sier han forventer debatt, både rundt ny daglig leder, sammenslåing med naboer og omgjøring av selskapsformen. Etter at daglig leder brått sa opp i månedsskiftet april-mai har Verdal næringsforum og Levanger kommune trådt til for å holde selskapet gående. Det sier seg selv at det er uholdbart i lengden. Sammenslåing har vært tatt opp flere ganger tidligere, uten at det har blitt gjennomslag for dette. Allerede i 20115 ble sammenslåing utredet av styrene i de to næringsforumene. Kanskje er tiden mer moden nå?

Får større slagkraft. Et større næringsforum vil være langt mere robust og slagkraftig. Man kan ta på seg større oppgaver, samarbeide om arrangementer på, og utnytte hverandres styrker. Et av områdene det for eksempel kunne vært spennende med et større og enda mer slagkraftig næringsforum på tvers av kommunegrensene er innen reiseliv og turisme. Der har begge kommunene en del å gå på.

Og så vil et sammenslått næringsforum gi et større kollegium, med flere å spille på og sparre med. Man kan ha mer spesialisert kompetanse og blir mindre sårbar.

Kunstig grense. For mange næringsdrivende er Rinnelva en kunstig grense. Mange bedrifter opererer like mye i begge kommuner – og utover det også selvsagt. Og mange arbeidstakere pendler mellom de to kommunene våre. Næringslivet i Verdal og Levanger utfyller hverandre godt. Eksempelvis er Verdal stor på bygg og metallbearbeiding, Levanger på prosessindustri, sykehus og universitet.

En slik variasjon i medlemsmassen kan føre til at nye og innovative ideer vokser fram som følger av tettere samarbeid. Synliggjøring av næringslivet og rekruttering av kompetanse vil være en del av det.

Mange er i dag medlemmer i både Levanger og Verdal næringsforum og ville være tjent med ett forum å forholde seg til. Dessuten vil det gi gode muligheter til å møte koller og næringsliv fra et litt større område enn hva forumene dekker over på hvert sitt sted.