Innlegg

Har vi råd til nye skoler?

Ole Gunnar Hallager, her under årets 1. mai-markering.  Foto: Marte Skjesol

Debatt

Det politiske Verdal er nødt til å samle seg om de tunge beslutningene, slik at vi får gjennomført nødvendige grep i årene som kommer – til det beste for kommunen.

Politikken har måttet ta ansvar for skolenedleggelser da strukturen ikke lenger var bærekraftig. Å være kommunepolitiker er ingen popularitetskonkurranse. Ofte er det mye jobb og lite skryt. Men det er de vanskelige beslutningene som setter oss i posisjon til å bygge det samfunnet vi ønsker.

Det gjelder å posisjonere seg over tid. Eksempelvis gjør vårt klare nei til kommunesammenslåing med Levanger at vi ikke sitter med en voldsom gjeldsgrad. Gjeldsgrad som ville gjort det vanskelig å investere fremover, og bruke mye penger på blant annet skolene i Verdal.

En god offentlig skole er med på å skape små forskjeller mellom folk og gir like muligheter for alle. Vi tror at solide offentlige skoler gjør at barn og unge får lyst til å bli i Verdal, og at de som reiser ut på grunn av utdanning, kommer tilbake senere for å bosette seg i hjemkommunen sin. Det er derfor Verdal Arbeiderparti er villig til å ta krevende beslutninger når vi utvikler Verdal videre.

Jeg har til gode å møte noen som skryter av en romslig kommuneøkonomi. Som lokalpolitiker sitter en alltid med følelsen av å ha for lite penger til alt som trengs. Derfor er det svært viktig å gjøre det beste ut av de midlene vi har.

Som ansvarlig kommunepolitiker, kan en ikke ta seg friheten til å hoppe fra sak til sak. Selv om det tidvis er fristende, må vi alltid tenke over om vi har råd. Vi har dessverre ikke penger til alle gode formål. Derfor må vi se hele budsjettet under et og sakene i sammenheng. Som styringsparti kan vi ikke bruke mer penger enn vi har. Dette gjelder også kommunale bygg.

Verdal Arbeiderparti vil pusse opp og bygge til skolene i Vinne/Ness og på Ørmelen, samt bygge ny Stiklestad/Leksdal skole. Vi vil at elever og ansatte skal få tilbringe skolehverdagen i sunne og gode lokaler. Bygg som er tilpasset framtiden både med tanke på kapasitet og funksjonalitet. Det er vår jobb å gi elevene gode fysiske omgivelser som tilrettelegger for trivsel og læring.

Vi har råd til det, fordi vi tør å ta de vanskelige valgene. Arbeiderpartiet har styrt Verdal'n i 20 år. Fra slutten av 90-tallet da kommunen var tynget av gjeld og landskjent for store narkotikaproblemer og høy kriminalitet. Til i dag, og andre del av skalaen- med gode statistikker og ikke minst høy innbyggertrivsel. Vi har over lang tid vist at vi har kontroll på kommuneøkonomien, og at vi greier å styre Verdal'n på en forsvarlig måte. Det håper vi å fortsette med også etter valget i september. Da skal vi fortsette å bygge Verdal’n ilag!

Ole Gunnar Hallager

Ordførerkandidat Verdal Arbeiderparti