Politiet: Endringsvegring eller en reform ute av kurs?

Debatt

Det er nokså forunderlig hvor ulik virkelighetsoppfatning man kan ha. Det gjelder for så vidt både små og store ting det. I slutten av mai mottok vi et leserinnlegg signert stortingspolitiker Ingunn Fosse fra Høyre. Siden vi får veldig mange slike innlegg fra sentrale politikere, og dessuten prioriterer den lokale debatten, så satte vi det aldri på trykk. Men nå måtte jeg ta det frem igjen og lese det en gang til. Innlegget kom som er et svar på en sak i Dagbladet med tittelen «Storbyene støvsuger distriktene for politifolk – halve landet taper». Fosse er uenig i dette, fremhever reformen som en helt nødvendig kvalitetsreform og skriver blant annet at «Sannheten er at Politiet har fått omtrent 2800 flere ansatte hvor 1650 av disse er rene politistillinger. Disse er fordelt ut over distriktene etter behov. Folk skal kunne føle seg trygge på at politiet kommer når de trengs.»

Ropes varsko lokalt. Og det er jo dette som oppleves som litt rart, når politiet her lokalt mener det motsatte, slik vi har skrevet om flere ganger tidligere. Og nå nettopp, når SLT-koordinator Siri Strand på vegne av ungdomsforumet, har skrevet et bekymret brev til politirådet hvor hun blant annet påpeker følgende: «Vi har hatt en god dialog og innenfor politiets og kommunens rammer har vi klart å få mange gode tiltak og tilbud til ungdommer i Verdal. Etter innføring av nærpolitireformen har dette gode samarbeidet blitt utfordret av nye ramme for organisering for politiet.»

For nå stenger lensmannskontoret her i åtte uker i sommer. Nærmeste kontor er Steinkjer. Patruljer er riktignok tilgjengelig, og liv og helse står vel heller ikke direkte på spill. Men kontakten med innbyggerne må jo bli dårligere? Og forebyggende arbeid får de ikke tid til i sommer, sier hovedtillitsvalgt. Med tanke på lange sommermåneder hvor ikke alle har et godt fritidstilbud høres ikke det spesielt bra ut i mine ører.

Er det politiet her som er bakstreverske og lite endringsvillige? Svartmaler ungdomsforumet situasjonen? Er politikerne fra andre partier som er ute og kritiserer dette lokalt ute etter egen vinning og stemmer, siden dette ikke er deres reform?

Eller er det rett og slett reformarkitektenes kart som ikke stemmer med det lokale terrenget?