Innlegg

Mener det er Arnulf Haga som fremstår naiv, overfladisk og lettvint

Debatt

«– Det er overfladisk og lettvint» var overskriften i Innherreds intervju med Arnulf Haga tirsdag 11. juni, og mange som leste dette vil nok si seg enig i at det var akkurat det det var. Intervjuet handler muligens om den pågående studiestedsdebatten i Nord universitet, men teksten er så sprikende og uttalelsene sparker i så mange retninger at det er vanskelig å vite.

- Det er overfladisk og lettvint

Arnulf Haga ser på samlokaliseringen av kreative fagmiljø som det første steget mot nedleggelse av teaterutdanningen.

Ett av Hagas poeng er at den ene høringsuttalelsen han trekker frem burde vært sendt for mange år siden. Det ville vært vanskelig da temaet som uttalelsen omhandler ikke har vært oppe til behandling i mange år, og at høringsprosessen startet for bare noen uker siden.

Intervjuet omhandler noen påståtte budsjettkutt som ikke stemmer. Det er mulig at det her blandes sammen med en mulig omdisponering av midler, men kutt og omdisponering er altså to forskjellige ting. Vedkommende som skal ha «proklamert» dette kuttet er «dekan Solli ved Fakultet for Lærerutdanning i kunst- og realfag». Hverken det proklamerte kuttet eller dette fakultet eksisterer i virkeligheten.

Haga mener seg kompetent til å delta i debatten med referanse til at han selv har to år fra universitet og jobbet «flertalls timer i uka» i USA. Dette kvalifiserer ikke til noe som helst. Videre vises det til at han er kompetent til å uttale seg om en utdanning som «ikke nødvendigvis handler om amatører», med den begrunnelse at han i disse dager setter opp en forestilling hvor rollene i all hovedsak bekles av -nettopp - amatører.

- Det er overfladisk og lettvint

Arnulf Haga ser på samlokaliseringen av kreative fagmiljø som det første steget mot nedleggelse av teaterutdanningen.


Haga viser videre til at undertegnede har poengtert at «kunstutdanninga ikke skal legges inn under akademisk utdanning». Igjen er uttalelsen uklar. Jeg har sagt at skuespillerutdanninga ikke skal bli en akademisk utdannelse, men jeg har aldri hevdet at den ikke kan dele campus med akademiske fag. Dette er to forskjellige ting. Det Haga mener er sannsynligvis at skuespillerutdanningen ikke kan fortsette å være en kunstfaglig profesjonsutdanning etter at den eventuelt flyttes. Det foreligger imidlertid ingen argumenter som understøtter at den ikke kan det, bare noen vage hentydninger om at noen på Levanger ikke «bifaller» skuespillerutdanning. Det kan godt være, men jeg vil minne om at det er en grunn til at fakultetet heter «Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag». Det ligger tross alt noe «bifall» i dette navnet. Dessuten er det vi selv som lager studieplan.

Haga siterer også fra den høringsuttalelsen han (kanskje?) er svært uenig i, men underbygger denne uenigheten med å si at han faktisk er helt enig i det sitatet han trekker fram.

Problemet med å svare Haga er at argumentasjonen er så springende, så uklar og så kunnskapsløs at det er vanskelig å forstå hva han egentlig prøver å si.

Intervjuet fortsetter med hvor viktig det er å bruke kompetanse utenfra, noe Haga er vel kjent med at vi gjør. Igjen er det vanskelig å se hvor uenigheten ligger. Videre refereres det selvsagt til hvor viktig det er at skuespillerutdanninga ligger i teaterkommunen Verdal, hvor det er slik en enorm teaterinteresse. Hvis denne teaterinteressen også hadde gjenspeilt seg i en like stor interesse for teaterutdanning, hadde vi kanskje kunne forventet et litt større oppmøte fra teaterlag, spelnemd og kommune på den nettopp avsluttede avgangsforestillingen til årets 3. klasse. For øvrig laget i samarbeid med det internasjonale teaterkompaniet Ad Infinitum. Heldigvis for studentene skal de spille for fire fulle hus i Oslo.

Støtter Haga i Nord-debatten

Arild Pedersen mener strukturprosessen ved Nord universitet er ute av kontroll.


Haga er også oppgitt over ett eller annet han finner «naivt». Jeg tror det her refereres til at vi ansatte på skuespillerutdanningen ikke skjønner at en flytting automatisk vil føre til nedlegging av studiet, og at vi ikke stiller «tydelige krav» til infrastruktur. Vi kommer til å stille krav, men vi kommer til å gjøre det i de riktige fora og på de riktige tidspunktene.

Et samlet formannskap bak ordføreren

De har gitt full støtte og vært enstemmig hele veien.


For øvrig er vårt syn at vi har det fint på Tindved og at Verdal i alle år har vært en god, for ikke å si den eneste mulige, vertskommunen for skuespillerutdanninga. Nå kommer en ny tid hvor universitetsledelsen satser tydelig på en styrking av campusstruktur. Vi anser derfor at risikoen for nedlegging kan bli mye større dersom vi skulle krangle oss til å stå like utenfor campus, enn om vi møter den nye tiden sammen med våre kollegaer i nybygde, tilrettelagte lokaler på campus.

At Haga ikke ser dette poenget er så naivt at det ikke gjør annet enn å understreke hans egen overskrift: Overflatisk og lettvint!

Dag Skevik