Dagens leder

Alle tenker på seg. Det er bare jeg som tenker på meg!

Debatt

Nord-diskusjonen har blitt en alles kamp mot alle. Det er ganske forutsigbart når de nordtrønderske kommunene etter tur nå behandler sine høringsuttalelser om den framtidige strukturen for Nord universitet. Etter tur kommer det meninger fra Namsos, Steinkjer, Verdal og Levanger. Det de har til felles er at de forsvarer sine egne revirer og interesser. Med unntak av Levanger, som er såre fornøyd med å komme styrket ut, er kommunene sterkt kritiske til rektor Hanne Solheim Hansens forslag. De sår også tvil om rektors motiver for de foreslåtte endringer.


Det er ikke overraskende at det har blitt slik. Vi er alle oss selv nærmest. Det er den enkeltes ståsted som er bestemmende for de ulike standspunkt som tas og argumenter som benyttes. Jeg har sett enkelte politikere som har prøvd å slå partipolitisk mynt på saken. Det er fåfengt i en sak som først og fremst handler om lokalisering og redsel for å miste de tilbudene de har i dag.


Får det som de vil. Paradoksalt nok, vil mange si, så bidrar denne diskusjonen, slik den har utviklet seg, til å styrke Nord-ledelsens forslag til endringer. Det vil skje endringer i forhold til Namsos. Her vekter sykehusets behov for helsepersonell tyngre enn Nord-ledelsens argumenter for å bygge ned utdanningen av sykepleiere og vernepleiere. Derfor vil nok styret velge å gi Namsos den samme status som Steinkjer, at de blir et såkalt studiested.


Steinkjer og Verdal ser ikke ut til å vinne fram med sin argumentasjon for å beholde mer av Nords tilbud. Argumentene om at universitetet må strykes gjennom konsentrasjon på to campus, Bodø og Levanger, trumfer sterke ord fra ordførere og andre støttespillere i Verdal og Steinkjer, som føler seg lurt og sviktet av universitetet.

- Det er overfladisk og lettvint

Arnulf Haga ser på samlokaliseringen av kreative fagmiljø som det første steget mot nedleggelse av teaterutdanningen.

Det er bra at vi har fått en åpen og engasjerende diskusjon om universitetet. I en alles kamp mot alle er det imidlertid lett å glemme hva som er viktig for et framtidsrettet universitet. Som Johannes Bremer skriver i et leserinnlegg i dagens avis: Først og fremst er det viktig å bygge et fremtidig Nord Universitet som vinner kampen om studentene.

(Lederkommentar i Innherred 13. juni 2019)