Innlegg

– Vi fikk støtte for vårt forslag til å sikre fortsatt drift av varmebassenget

Varmebassenget i Leklemsåsen var truet av nedlegging fra juli 2019.  Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Debatt

Driverne ved varmebassenget på Leklemåsen i Verdal har varslet at fortsatt drift er usikkert. Brukere av bassenget har i pressa stått fram og sier at alternativet for dem er uførhet og rullestol.

Det er en løsning som både for dem personlig og for kommunene er svært uheldig. Kommunene har et ansvar for sine innbyggere, dessuten er kommunebudsjettene pressa av høge utgifter på helsesektoren. Svaret på dette er mer forebygging, ikke mindre.

På denne bakgrunnforeslo Levanger SV i kommunestyret: «Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Verdal kommune og Inderøy kommune for å sikre fortsatt drift ved varmebassenget på Leklemåsen.» Dette forslaget fikk flertall, og mange venter spent på resultatet.

Jostein Trøite

Levanger SV