Reagerer på Ingvaldsen-innlegg: «Å påstå at innvandrere må fornorskes er et fryktlig dumt utspill»

Julie Solli, her fra noen år siden i Levanger-Avisas arkiv.  Foto: Fiksjon

Debatt

Onsdag kveld leste jeg et debattinnlegg som ble publisert på Innherreds facebook som fikk meg til å reagere. Innlegget var skrevet av Rolf Ingvaldsen med tittelen ”Kan dere ikke kle dere i vanlig badetøy, får dere vurdere å reise hjem!”. Slik jeg oppfattet teksten omhandlet den hvordan integreringen av innvandrere og ”nye landsmenn” burde fungere, og herunder ikke fungerer optimalt i dag.

Påstanden om at integreringen av innvandrere og asylsøkere ikke fungerer optimalt i dag kan jeg i og for seg være enig i. Det er mye som kan forbedres, rutiner som kan endres og regler burde kanskje burde revideres. På den andre siden virker det som om Ingvaldsen legger skylden på den mislykkede integreringen fullstendig over på de som skal integreres, de som ikke lar seg ”fornorske”. Dette mener jeg er helt feil.

Ingvaldsen nevner blant annet innvandrernes ”middelalderske skikker” og deres ”religiøse overtro” som årsakskrefter til at integreringen ikke går på skinner i vårt herlige Norge (les; ”herlige”). Ingvaldsen skriver også at ”hvorfor påfører vi ikke fundamentalt religiøse innvandrere en form for ”terapi” i form av en konsentrert ”opplysningstid”?”. Hva Ingvaldsen mener med ”fundamentalt religiøse” (hvilken religion eller livssyn han sikter til), ”religiøs overtro”, ”middelalderske skikker” eller hva begrepet ”terapi” i hermetegn innebærer, det vites ikke. Kanskje skyldes dette undertegnedes manglende akademiske kunnskaper som svikter i forståelsen av Ingvaldsens begreper eller kanskje er det Ingvaldsens mangel på en god argumentasjonsrekke som subsidieres med store og abstrakte uttrykk? Ikke vet jeg, og det skal jeg heller ikke svare noe absolutt på. Men jeg synes selv, helt objektivt sett, at hele avsnittet stråler av fremmedfrykt (xenofobi, jeg kan også noen store ord) og bullshit (#ungdomsspråk).

I noen tilfeller skal man legge ”skylden” på den som skal integreres, i andre tilfeller på den som integrerer. Jeg mener mangelen på selvinnsikt, i tillegg til trangsynthet og en holdning som utstråler vi-mot-dere er direkte skadelig mot det jeg oppfatter som vårt felles mål: at de som kommer hit skal bli en del av oss og faktisk bli integrert, bidra og gjøre oss sterkere. Og jeg tror ikke at vi blir sterkere, mer opplyste eller bedre av at det bare er ”vi” og ”våre” verdier som skal være gjeldende i et land der vi tross alt er ganske forskjellige. At Ingvaldsen påstår at innvandrere må ”fornorskes” anser jeg som et modig utspill å legge frem - modig og fryktelig dumt. Jeg mener å erindre at konklusjonen etter gjennomgangen av norsk assimileringspolitikk overfor samene ikke går i Ingvaldsens favør hva angår ”fornorsking”.

De såkalte ”våre nye landsmenn” har mye å lære av oss, men vi har også mye å lære av dem. Jeg tror mye av feilstegene som trekkes frem i media handler om enkeltpersoner, fra begge sider. Det var trist å lese Ingvaldsens beretning om hans kurdiske venner som opplevde trakassering på badeplassen. Men jeg tror likevel ikke at ”du, jeg og våre” egentlig skal mene så inderlig vell om den urett som ikke har rammet oss selv ved bading. Jeg tror at akkurat denne debatten handler om å respektere hverandre og også forstå at vi er forskjellige, og at det kanskje er greit?

Jeg mener i alle fall at muslimske (eller andre for den saks skyld) skal få kle på seg akkurat hva de vil under svømmeundervisningen i grunnskolen så lenge bekledningen ikke forstyrrer en selv, andre enkeltelever eller svømmeopplæringen. Hovedgrunnen til at jeg velger å påpeke akkurat dette er at Ingvaldsen er utdannet professor og har vært (er fortsatt…?) ansatt ved Nord Universitet. Jeg mener det er uvitende, lite opplyst og direkte feil dersom han har fremmet disse holdningene for sine lærerstudenter i kroppsøving. Jeg mener at mye av all skylden på den mislykkede integreringen ligger hos enkeltpersoner/-grupper som mener at Norge skal være slik Norge alltid har vært, ”vi vet best”-holdninger og kom-ikke-her-folk.

Og bare for å avslutningsvis sitere kongens tale 2. september 2016 til slutt, siden han tross alt fortsatt er et symbol på vår nasjon (og kanskje også på hvordan vi har lyst til å være):

”…Norge er fremfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandrere fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. (…) Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord: Norge er dere. Norge er oss.”

Julie Solli