Innlegg

Arild Kvernmo Pedersens sjølmål

Robert Svarva.  Foto: Erlend Aune

Debatt

I et intervju i Innherred etterlyser Ap-kollega Arild K. Pedersen solidaritet fra Levanger i saken om campusstruktur på Nord universitet. Han vrir historien slik at hans historie blir at Levanger har vært på jakt etter teaterutdanninga i flere år, at vi forsøkte å flytte sentrale deler av Verdals kommuneorganisasjon, brannstasjon og lensmannskontor ut av Verdal.

For å ta det siste først; en del av forhandlingsgrunnlaget i forbindelse med en eventuell kommunesammenslåing var å slå sammen enheter og administrasjon for å få færre kostnader. Med en innbyggerfordeling der Verdal hadde 40 prosent og Levanger 60 prosent var det naturlig at Levanger fikk flere fellesfunksjoner enn Verdal. Fra Levangers side var vi så sikre på at dette ville bli bra at vi tilbød Verdal en garanti på å beholde skolestrukturen.

I tillegg er det verdt å nevne at den fremforhandlede avtalen også inneholdt et punkt hvor begge parter forpliktet seg til å kjempe for å opprettholde både teaterutdanningen og politiet på Verdal, denne avtalen argumenterte Kvernmo Pedersen sterkt imot.

Som vi vet tok det ikke lang tid etter at Verdal sa nei - og økte driftskostnadene sine med 20 millioner - før skolestrukturen i Verdal kom under press.

Jeg registrerer at Kvernmo Pedersen også prøver å gjøre et nummer av at Levanger kommune bruker for mye penger på ny brannstasjon sammenlignet med Verdal, da er det på sin plass å minne om at det både på Verdal og Levanger er krav om kasernert mannskap siden tettstedene har passert 8000 innbyggere, men Verdal unngår dette kravet så lenge de er i samarbeid med Levanger som oppfyller kravet.

Så i stedet for å fremstille Levangers satsing på samfunnssikkerhet som noe negativt bør Kvernmo Pedersen være glad og takknemlig for at Levanger tar dette ansvaret for både Verdal og Levangers befolkning.

Levanger er fremdeles åpne for å diskutere organisering av brannvesenet. Levanger, som Verdal, er opptatt av å beholde viktige samfunnsfunksjoner. Derfor har vi, som Verdal, tilbudt lokaler til politiet i en felles enhet. Det skulle bare mangle siden Levanger sitt politikontor faktisk ble stengt og flyttet til Verdal.

Vækka som va

To av disse fire blir ordførere etter høstens valg.

Panelet blir ikke enige om hvem som ligger best an.


Så til universitetet. Det siste året har Nord hatt en lang prosess der administrasjonen har kommet fram til et forslag som de mener styrker forskningen og dermed utdanningen av gode kandidater til regionen. Levanger har den største tettheten av akademikere i Trøndelag etter Trondheim. Vi vet at akademikere tiltrekkes av miljøer med flere akademikere. Derfor mener vi hovedgrepene med sterkere prioritering av campus er et rett grep, rent prinsipielt. Heldigvis for Levanger - og jeg mener også Verdal - er det største grunnlaget for dette på Røstad i Levanger. Blir det endelige vedtaket omtrent slik rektors forslag er, vil det styrke hele Innherredsregionen. Min vurdering har vært at alternativet til å flytte utdanninga til Røstad er at den ville blitt lagt ned. Stikk motsatt av det lokalpatriotene i Verdal mener.

Selvsagt vil rektors forslag tilføre Levanger flere offentlige arbeidsplasser. Det er noe jeg som ordfører vil kjempe for. Det ville også ordføreren i Verdal kjempet for hvis universitetet hadde foreslått å bygge et stort campus i Verdal.

Aps partileder i Verdal burde bygget allianser i stedet for å sparke i alle retninger.

Det er sammen vi blir sterke. Det vet vi i arbeiderbevegelsen.

Robert Svarva

Ordfører Levanger


Episode 19: To av disse fire blir ordfører etter kommunevalget i høst. Vi snakker om den politiske situasjonen i Levanger og Verdal.