Dagens leder

Her må noen gi en svært god forklaring

Hvordan er det mulig å drive togene 5000 millioner kroner billigere enn i dag?

Det svenske statlige jernbaneselskapet SJ skal drive Trønderbanen i de neste 10 årene. Det gjør de til en brøkdel av prisen det koster i dag. Foto: NTB scanpix 

Debatt

Jeg registrerer mange som mener det er riv ruskende galt å sette togstrekninger ut på anbud og organisere jernbanevirksomheten i mange ulike statlige selskaper. Jeg må nok innrømme at jeg selv har vært i gruppen skeptiker. Jeg har ikke klart å forstå hvorfor dette er nødvendig, og hva vi som samfunn har å tjene på å gjøre det på den måten.

Så blir jeg litt i tvil om hele sakskomplekset når jeg leser og hører om anbudskonkurransen som det svenske statlige jernbaneselskapet SJ har vunnet på flere jernbanestrekninger, blant annet Trønderbanen. Der kommer det for en dag at det også må være noe riv ruskende galt med måten vi har drevet med togtrafikk på tidligere. Her må vi da ha kastet statlige subsidier uten mål og mening etter togene som tidligere har kjørt på disse strekningene?


Sparer milliarder. Hvordan er det ellers mulig at SJ mener at de kan drive de samme togene, på de samme strekningene, med de samme folkene til bare en femtedel av kostnadene som staten i dag betaler for dette tilbudet? Det viser nemlig regnestykkene som ble lagt fram fra Jernbanedirektoratet i går. Svensken skal drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen de ti og et halvt årene.

Svenskene skal ha 1240 millioner kroner for denne jobben. Det er nesten 5000 millioner kroner billigere enn det det ville kostet å drive den samme togtrafikken som den driftes i dag i regi av det tidligere NSB, som nå har fått navnet Vy. Vy tog, som tapte anbudskonkurransen mot svenskene, mente også det var mulig å drive mye billigere enn det som drives i dag. Vy ville gjøre jobben i ti år for rundt 1600 millioner kroner, 350 millioner kroner mer enn svenskene som vant anbudet.

Hvorfor? Her må noen inn og forklare oss vanlig dødelig hvordan dette er mulig? NSB, nå Vy, har altså fått nesten 600 millioner kroner i året for å drifte de sju banestrekningene. Når de må ut å konkurrere om oppdraget mener de at jobben kan gjøres for like over 150 millioner kroner i året. Og det skal de gjøre uten at noen skal miste jobbene sine. Det er det samme tilbudet og det samme jernbanemateriellet. Bare mye billigere enn i dag.

Forstå det den som kan. Jeg sliter med det!


Episode 19: To av disse fire blir ordfører etter kommunevalget i høst. Vi snakker om den politiske situasjonen i Levanger og Verdal.