Nord Universitet - for framtiden?

Debatt

Nord Universitet er inne i en krevende omstilling. Ny studiestruktur skal vedtas av universitetsstyret den 26.juni. Da vil styret forhåpentligvis fatte vedtak til beste for studenter, regionen og institusjonen.

Forslag til ny studiestruktur, som er ute på høring, skaper engasjement. Rektor, med sitt faglige støtteapparat, har utarbeidd et høringsforslag som hun mener vil løse samfunnsoppdraget universitetet er pålagt av eieren. Styret har gitt sitt foreløpige eierskap til dette forslaget ved å sende det ut på høring.

Som forventet faller forslaget til ny studiestruktur på steingrunn i deler av regionen. Det ligger i sakens natur, og innhold, at forslaget vil berøre enkelte, ja, for så vidt alle studiestedene. På studiesteder der det er forslag om endring av studietilbudet med negativt fortegn, vekkes den lokale kamplysten. Sterke argument mot endringer blir løftet fram i media i følelsesladede former.

Det kan også forekomme uttalelser som uttrykker liten respekt for andres meninger. Jo da, for noen vil nok dette dreie seg om lokaliseringsdebatt og sentralisering. Da er det lett å glemme hva som er viktig for et framtidsrettet universitet i regionen. Først og fremst er det viktig å bygge et fremtidig Nord Universitet som vinner kampen om studentene. Heldigvis har Nord Universitet en konstituert rektor og et styre som evner å se hva som er de viktigste suksesskriteriene for et framoverlent universitet.

Johannes Bremer