Dagens leder

Ingen overraskelser fra Nord-rektoren

Redaktør Roger Rein.  

Debatt

Alt ligger til rette for at styret i Nord universitet stadfester rektor Hanne Solheim Hansens innstilling til ny struktur når de møtes til uka. Fredag ble rektors innstilling kjent. Ikke overraskende har Namsos fått medhold. De får status som studiested og beholder både fagmiljø og utdanning av sykepleiere, vernepleiere og farmasi.

At skuespillerutdanningen foreslås flyttet fra Verdal til Levanger kommer heller ikke som noen bombe. Motstanden har vært stor lokalt i Verdal, mens fagmiljøene har vært mer delt i hva som vil være rett. Mens Nord-ledelsen tror denne utdanningen vil tjene på å bli samlokalisert, mener motstanderne at flyttingen er første spikeren i kista for teaterutdanningen. La oss håpe de siste tar feil, men også jeg ser at resultatet av en flytting kan komme til å endre både innhold og synlighet. Med dagens markedsstyrte utdanningssystem er enhver utdanning avhengig av søkere og kvalitet for å overleve.

Styrker Røstad. Levanger har grunn til å glede seg. Et vedtak i tråd med rektors innstilling vil styrke Røstad på flere måter. Det er også her en framtidig vekst vil komme om Nord klarer kvalifikasjonskravene og får utvikle seg som universitet. Da er det campusene i Bodø og Levanger det vil dreie seg om. De andre stedene må hele tida bevise sin eksistens og slåss for å beholde det de har. Unntaket her er nok Stjørdal, som med sin beliggenhet bare vil fortsette å vokse .

Skuffelsen er svært stor i Steinkjer. Ordføreren bruker ord som løftebrudd mot rektors innstilling. Men også Bjørn Arild Gram har nok skjønt en stund hvordan dette kom til å gå. Realitetene, slik saken utviklet seg, var at det sto om en nedbygging av Nords aktivitet enten i Levanger eller Steinkjer. Det er ikke plass for fortidas desentraliserte høgskolestruktur innenfor organiseringen som Stortinget har valgt for høyere utdanning. Da er det rett og rimelig at det ble satset på Røstad.

Hva skal vi da si om politikerne og deres deltakelse i Nord-debatten? Stortinget må bestemme seg for hvilke spilleregler de lager for universitetssektoren. De kan ikke med den ene hånden gi fullmakter til styre og ledelse, og så avfeie det med den andre når ting går dem imot.

Det er mange argumenter i Nord-saken som taler for en sterkere politisk styring. Men nå må de ta følgen av at flertallet sa nei til da de endret lovverket.


Coop-sjefen i Midt-Norge, Torbjørn Skei, om utviklingen i Verdal, en ny Obs på Innherred og utfordringene i Levanger sentrum.