Meninger

Nord universitet – politikk før kvalitet?

Ottar Bjerkeset.  

Debatt

Tre år etter fusjonen ser nå ansatte fram til en avklaring, og håper styret kan gi oss muligheten til å løse de utfordringene vi står overfor og sørge for et stort handlingsrom for universitetsutvikling. Rektor ga styret et ambisiøst utgangspunkt i sin første innstilling, og etter høringsrunder de siste ukene kommer endelig innstilling til styret på fredag denne uka.

Alle mener noe om Nord universitet sin studiestedsstruktur, fra lokalbefolkningen i den ytterste fjord til politikerne på Stortinget. Oppfatningene spriker, men en ting har vi felles – alle kommer med partsinnlegg som rektor og styret må forholde seg til. Noen vil til og med utsette avgjørelsen enda lengre, for å kunne fråtse enda mer i misnøyen i høstens valgkamp. Hvor var forresten storpolitikken når denne noe underlige fusjonen ble vedtatt i 2016? Og hvordan skal vi forstå statsråd Nybø sin håndtering av saken? Først gjorde hun styret 100% ansvarlig i å vedta ny studiestedsstruktur, så leverte hun umiddelbart en korrigering og overstyring av rektors innstilling til styret – som visstnok var for drastisk for statsråden.

Men følelser, høyskolenostalgi og ansattes halvsannheter om eget studiested trumfer fakta i vår tid, og nå gjenstår det å se om det politiske presset kan trumfe tydelige faglige og økonomiske argumenter for nødvendige endringer. Sjansen er vel stor for det.

Både sett utenfra og for universitetet internt vil det i alle fall virke merkelig og lite tillitvekkende dersom universitet, som innspillene i saken kan antyde, ender opp med to helt ulike modeller: samling av fagmiljø og universitetsstruktur i Bodø i Nordland og fortsatt spredning i en høyskolestruktur i Trøndelag. Dersom yrkes-lobbyistene fra Trøndelag seirer vil det vanskeliggjøre mange av oppgavene våre, både når det gjelder å oppnå nødvendig kvalitet i utdanning (som er viktigst) og forskning, sikre økonomisk bærekraft, samt bli mer attraktiv for studenter og toppkvalifiserte ansatte i framtiden. Men, igjen, det går oftest den vegen høna sparker.

Et Norgeskart, offentlig statistikk for befolkningstetthet, reiseavstander og offentlige transporttilbud, kombinert med åpent tilgjengelige tall for studiekvalitet, kostnader og forskningsaktivitet, burde langt på veg rekke for å tegne fremtidens studiestedsstruktur for Nord universitet. Men begrepet kvalitet har vært nærmest fraværende i store deler av debatten. Et poeng som heller ikke kommer fram ofte nok er verdien av å ha flere fakultet på samme studiested/campus, da stadig mer undervisning og forskning krever tverrfaglig kompetanse. Og hvordan ser man for seg at ledelses- og støttefunksjoner skal fordeles mellom Bodø og Trøndelag? En vanvittig møte- og reiseaktivitet mellom ulike deler av Trøndelag, og Bodø, har allerede kostet dyrt - i form av tapt arbeidstid og ineffektivitet, menneskelig belastning, budsjettoverskridelser og ikke minst et formidabelt miljøavtrykk.

Jeg spør derfor styret: Vil dere at de ansatte skal fortsette med dette?

Ottar Bjerkeset

prodekan forskning,

Nord universitet, Levanger


Coop-sjefen i Midt-Norge, Torbjørn Skei, om utviklingen i Verdal, en ny Obs på Innherred og utfordringene i Levanger sentrum.