Meninger

Trygghetsalarm til alle over 75 år som søker det.

Stein Aamdal 

Debatt

I Verdal har 35 søkt om trygghetsalarm i tidsrommet 1. januar - 5. juni 2019. Av disse har 13 fått avslag, 7 søknader er fortsatt til behandling. Jeg kjenner foreløpig ikke søkernes alder, og veit ikke hvor mange av søkerne som er over 75 år.

Årsmøtet i Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal gjentok i 2019 kravet fra de samarbeidende pensjonistforeningene i Verdal om at alle som søker om trygghetsalarm og er over 75 år skal få det.

Vi har til vår skuffelse mottatt et brev fra Eldrerådet i Verdal der det bl.a. står:

«Pensjonistforeningene mener innbyggere som er fylt 75 år bør få slik tjeneste. Kommunen kan ikke innvilge tjenester der det kun er alderskriteriet som er avgjørende om du får tjenesten. Alle søknader skal individuelt vurderes ut fra de tre kriteriene som er presentert her.»

Det er sjølsagt ikke norsk lov som sier at kommunale tjenester ikke kan tildeles etter alderskriterium. Det er snakk om prioritering. Klart det koster penger å sikre gamle mennesker trygghet i egen bolig.

Når alle skal bo hjemme så lenge som mulig, er trygghetsalarm en del av løsningen. Det reklameres med endel velferdsteknologi som gjør livet enklere for friske og oppgående eldre som behersker moderne teknologi. Trygghetsalarm er ikke sofistikert, men den gir trygghet. Og skal den gi trygghet, må responstida være kort og det vil koste penger.

I Oslo kommune er kriteriene slik når det gjelder trygghetsalarm:

Alle personer over 75 år har rett til å få en fastmontert trygghetsalarm til bruk inne når de selv ønsker det, uten behovsvurdering.

For personer under 75 år skal tildeling av trygghetsalarmer gjøres etter en individuell behovsvurdering.

Når tilbudet skal utvides til en trygghetspakke med en bærbar alarm eller med sensorer, skal tildeling gjøres etter en individuell behovsvurdering.

Så Eldrerådet kan trygt støtte kravet om tildeling av trygghetsalarm til alle over 75 år som søker om det, en tildeling uten behovsvurdering, en tildeling bare på bakgrunn av oppnådd alder.

Og politikere som er opptatt av fokus på frihet, egne valg og individuelle tilpassing, kan trygt gi sin støtte til kravet om tryggetsealarm til alle over 75 år som søker om det.

Stein Aamdal

Leder Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal


Coop-sjefen i Midt-Norge, Torbjørn Skei, om utviklingen i Verdal, en ny Obs på Innherred og utfordringene i Levanger sentrum.