Innlegg

Haga vs. Skevik: «Mot dårskapen kjemper selv gudene forgjeves»

Arnulf Haga 

Debatt

Et gammelt og velbrukt ordtak som i disse dager er sørgelig aktuelt.

Rektors innstilling til styret om flytting av Skuespillerutdanningen, Nord Universitet fra Verdal til campus Røstad, Levanger er dramatisk. Det angår profesjonskamp og skuespillerkunstens vilkår og på nettopp dramatikkens grunner er det betimelig å referere opphavsmannen til ordtaket; poeten og dramatikeren Friedrich Schiller (1759-1805) «Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens» fra skuespillet om Jomfruen fra Orleans – Jeanne d´Arc.

Nå handler ikke kontroversen mellom studieleder for utdanningen Dag Skjevik og meg at vi er jomfruer, men jeg vil si at Schillers ordtak blir påtrengende når jeg leser Skjeviks begrunnelse for flytting fra Verdal til Levanger:

«For meg har det først og fremst handlet om å samle studier på campus for å ruste oss mot et sterkt Bodø. Det handler om å bevare Nord-Trøndelag som en utdanningsregion.»


Jeg er ingen høringsinstans og sorterer ikke under noe universitetssystem, men er imidlertid en teaterfaglig person som forventer et teaterfaglig perspektiv i en slik begrunnelse. Den eksisterer ikke. Den vitner om en overfladiskhet som ikke stiller krav eller har perspektiver i seg for å sikre en styrking av skuespillerstudiet ved flytting.

Og dette er altså et råd til styret i Nord-universitet? Jeg vil påstå at i argumentasjonen om flytting foreligger ingen realisme i forhold til hvem-hva-hvordan skal Nord-universitet skuespilletstudiet funger under fakultet Lærerutdanning-paraplyen for integrering og studentsamspill osv. , om sikring av et kvalitetstudium og kostnader som følger en slik flytting.

Rektors innstilling til styret om flytting av Skuespillerutdanningen, Nord Universitet fra Verdal til campus Røstad, Levanger er dramatisk, mener Arnulf Haga som går i rette med Dag Skeviks (bildet) argumentasjon for å flytte til Levanger.   Foto: Nord universitet

Det er ganske fantastisk å registrere at det ikke foreligger kravspesifikasjoner i foregående debatt – og spørsmålet blir påtrengende. Hvem er opptatt av studentene? Svaret sålangt er at; det er en strategi som er lagt til grunn. Hvilken startegi? Argumentasjonen som føres er diskvalifiserende for sentrale personer som fører den. Skuespillerutdanningen i Verdal fra 2005 og fram til nå er en suksess hva utvikling og kvalitet angår. (Der er Skjevik og jeg helt enige!) Og det er et studium med stor og tung søkermasse. Den er anerkjent på landsbasis i så vel teater- som filmmiljø. Men er det derfor den skal flyttes for å sikre Nord-universitet på campus Røstad? Sikre Røstads bredde, kvalitet og profesjon?

Den påståtte strategi pr. i dag tilsier knapt annet enn påstander.

Jeg konstaterer at fagleder Skjevik sammen med meningsfeller har begrenset evne til å se annet enn sine egne interesser, og for andre er det i liten mulighet til å vinne fram.

Jeg er redd for denne utviklingen – det er for mange uklarheter i dramaet omkring Nord-universitet som ingen pr. i dag har gode nok svar på.

Forskning settes opp mot profesjon. Kunstutdanning og skuespillerfag blir en liten brikke i dette dramaet. Jeg har opplevd det på nært hold før. Dette må behandles med klokskap.

Inntil så skjer må skuespillerutdanningen opprettholdes på Tindved, Verdal.

Arnulf Haga


Coop-sjefen i Midt-Norge, Torbjørn Skei, om utviklingen i Verdal, en ny Obs på Innherred og utfordringene i Levanger sentrum.