Innlegg:

«Det ser ut som det er personen Øystein Lynum de vil ta»

Øystein Lynum vil bygge kårbolig i tilknytning til gården sin i Verdal. Nå er han frustrert over kommuneadministrasjonen og føler seg motarbeidet.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Til ansatte og politikere i Verdal.

For over 1,5 år siden sendte jeg første søknad om å få bygge kårhus på min eiendom. Alle vet at svaret ble nei. Siden er ny søknad sendt med endringer som skille tilsi et ja. Men slik har det ikke blitt.

Det har vært befaring på gården av saksbehandlere. De kom fram til at jeg skulle rive redskapshuset og bygge kårhuset der. Redskapshuset skulle flyttes på kårhustomten! En skulle ikke tro at det var sant.

Den ny tomten er på 200-300 m2. Jeg har tilbyde å pløye opp tilsvarende av min hage for å erstatte tomten.

Jeg inviterte saksbehandlere med landbrukssjefen i spissen får å se på det nye alternativet. To dager satt jeg og ventet, og ingen kom. Ikke en telefon en gang.

Mandag den 24. juni ble jeg innkalt til et møte på kommunen. Håpet da det kunne bli en løsning – men nei! Samme hva jeg foreslo.

Dette har gått ut over helsen min. Mine leger vil at jeg skal ha et lettstelt hus der jeg kan bo i min alderdom.

Jeg forlot møte i frustrasjon og sinne og sa de håpet vel på at jeg skulle stryke med for da hadde saken vært ute av verden. Det er ikke mer enn et år siden lå dødssyk på Innherred sykehus.

Så må jeg få takke all innbyggere i Verdal og andre kommuner for den enorme støtte jeg har fått. En skulle tro at ansatte og politikere i kommunen skulle legge til rette for sine innbyggere. I dette tilfelle har det motsatte vært tilfelle. Det ser ut som det er personen Øystein Lynum de vil ta.

Øystein Lynum, tidligere tillitsvalgt i Verdal kommune