Innlegg

Rødgrønn politikk for Verdal

Debatt

Tida er inne for et nytt politisk flertall i Verdal. SV inviterer derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å bli med på rødgrønt samarbeid.

Høstens kommunevalg er første steg på vegen mot et nytt politisk flertall i Norge i 2021. Med et rødgrønt flertall får vi da igjen et flertall som ser det som en viktigere offentlig oppgave å utvikle offentlig velferd for de mange, enn å gi skattelettelser til de få. Derfor mener Verdal SV tida nå er inne for å bygge et rødgrønt samarbeid også i Verdal.

Vi er overbevist om at et rødgrønt flertall vil være en garanti for at vår kommune også i framtida kan levere gode tjenester til alle våre innbyggere. Det er det vi inviterer AP og SP til å bli med på.

Disse to bør heller samarbeid enn og kives, mener SV i Verdal. 

 

Et rødgrønt flertall betyr at vi kan bygge et godt samarbeidsklima i kommunestyret, at vi kan gjøre kommunens politiske organer til politiske verksteder og ikke arenaer for prestisje og maktkamp. Det betyr tydelig nei til kommersielle velferdsaktører, til gode klimavalg, til gode velferdstjenester og til heltidskultur i kommunale tjenester.

Både erfaringer fra de siste periodene og det som synes å ligge i de enkelte partiers programmer, viser at SV, AP og SP har mange politiske fellestrekk. Disse fellestrekkene gir oss muligheter til å gjøre Verdal til en enda bedre kommune å bo i.

Våre innbyggere gir ved valget oss politikere tillit til å utvikle kommunen. Vi må vise oss tilliten verdig ved at vi sørger for et godt, stabilt og rødgrønt flertall. 'Det er dette våre innbyggere skal forvente av oss, de skal stille oss til ansvar for at vi bruker den tilliten de har gitt oss til å gjøre Verdal til en enda bedre kommune å bo i.

Sven-Øyvind Bern

Verdal SV