Dagens leder

Dette er ikke de ansattes skyld

Ansvaret for dette ligger ikke på de ansatte. Det ligger på kommunestyret som etter råd fra fagfolk i rådhuset vedtok en omlegging av institusjonstjenestene i Levanger. 

Debatt

Noe eller noen, jeg er litt usikker på hva eller hvem, har klart å skape det inntrykket at det er de ansatte ved helse og omsorg i Levangers skyld at kommunen har fått så sterk kritikk i tre tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Trøndelag. Den offentlige omtalen av disse tilsynsrapporten fikk ansatte ved Stokkbakken omsorgssenter i Åsen til å skrive et lengre avisinnlegg som ble publisert for vel en måneds tid siden.

Her kan du lese innlegget fra de ansatte: Fra alle faste ansatte: – Nei, vi stenger ikke inn beboere i leilighetene!

En ønsket omlegging. De ansatte mottok mye sympati fra befolkningen for at de engasjerte seg i debatten. Det var godt å se. Det er helt opplagt ikke de ansattes skyld at helse og omsorg har havnet i denne situasjonen. Derfor gjør det på mange måter vondt å se at det først og fremst er de ansatte som ser ut til å ta mest innover seg den sterke kritikken som har kommet fra tilsynsmyndigheten.
Er oppriktig bekymret for omsorgstilbudet

Nå vil han ha et klart svar fra ordføreren.

 

Ansvaret for dette ligger ikke på de ansatte. Det ligger på kommunestyret som etter råd fra fagfolk i rådhuset vedtok en omlegging av institusjonstjenestene i Levanger. Brukerne ble ikke friskere av at sykeheimsplasser ble lagt ned og erstattet av omsorgsleiligheter. Det er også dette fylkesmannen påpekte da de skrev at omsorgssenteret i Åsen fortsatt ble praktisert som et sykeheim.

Ansvaret. Det er også dette de ansatte ved Stokkbakken trakk fram i sitt innlegg, adresserte som en sterk kritikk mot dem som hadde bestemt denne omleggingen. I innlegget skriver de at mange av beboerne på omsorgssenteret, beskrevet som eldre demente og svært pleietrengende pasienter, ble kjørt dit rett fra sykeheimen, men de ble kategorisert som hjemmeboende brukere av kommunens tjenester. To år etterpå har disse brukerne ikke blitt noe friskere av å bo i sin egen omsorgsleilighet. Det er lett å forstå frustrasjonen og hjelpeløsheten de ansatte da føler. Det er da også forståelig at de ansatte tar innover seg kritikken som kommer fra tilsynsmyndigheten, selv om de ikke burde gjort det. Den er myntet på andre enn dem.


Innlegg

Tre grunner til at vi sprenger budsjettet

Innbyggerne skal være trygge på at de får de tjenestene de har krav på, skriver kommunalsjef helse, Jon Ketil Vongraven.- Vi trenger flere sykeheimsplasser

Og da mener gammelsjefen Elin Aune at Skogn helsetun bør åpnes igjen så snart som mulig.

 

Bare for å gjenta meg selv: Dette er ikke de ansattes skyld. Det skyldes en villet politikk fra kommunestyrets side. Den var i alle fall villet da den ble vedtatt, med utsikter til at en slik omlegging ville lette kommunens budsjettsituasjon.

(Lederkommentar i Innherred 9. juli 2019)

Dagens leder

Det er ingen skam å snu

Mange vil nok merke seg og spekulere en del på erkjennelsen fra Levangers ordfører Robert Svarva i nyttårsintervjuet i dagens avis.Innlegg

Synes kommunalsjef og eldreleder batatelliserer Stokkbakken-tilsynet

Synes kommunalsjef og eldreleder batatelliserer Stokkbakken-tilsyn.Senteret kunne nok vært bedre

Sykeheim eller omsorgsbolig? –Det er grunn til å stille spørsmålet, ja.