Meninger

Lokalavisa Innherred - ødeleggende for dugnadsånden?

Jan Juberg 

Debatt

I lørdagens utgave går lokalavisa til frontalangrep på frivilligheten på Stiklestad ved bl.a. å si:

«La oss for all del håpe at vi slipper å se den samme «kultureliten» som pusher 50,60 og 70 i frivillighetsapparatet i årene som kommer.

Lytt til ungdommen. Tenk på fremtiden. Lær av andre.»

Her kan du lese hele petiten til Johannes Strand: I 2030 vil vel både kongen og olsok stupe på Stiklestad

La meg først slå fast, - lokalavisa skal ikke få gleden av å frata meg muligheten til å stille opp for lokalsamfunnet. Jeg slutter når jeg selv bestemmer, ikke når redaksjonen i Innherred ønsker det.

Det som slår meg når jeg leser stykket er, - hva er hensikten og hva er målet med artikkelen? Hva vil avisa med dette uten å snakke med noen i frivilligheten?

Jeg kan ikke finne noe konstruktivt eller positivt i denne artikkelen og journalisten har ikke skjønt at han snakker om flere hundre mennesker.

Det sies at de beste aviser/journalister er de som gjør grundig forarbeid og setter seg inn i saker og evt. de personer saken måtte omhandle.

I denne saken har ikke avisa gjort noen av delene og fremstår derfor som enfoldig og ødeleggende og derved minker også tilliten til avisa og det som publiseres.

Innherred burde ha tatt en faktasjekk før den i det hele tatt skriver noe om frivilligheten.


Gjennomsnittsalderen i vårt frivillighetsapparat er ikke spesielt høy. Blant aktørene på scenen som leveres av Verdal Teaterlag er den under 20, leder i pressenemnda er 21 år og leder på spelkontoret er 22 år. De har med seg folk i sin egen alder.

De som leverer/passer hester er meget ung og trives godt i frivillighetsapparatet.

Ser vi på olsokvertene, sminkegjengen, kostymefolkene og rekvisitagjengen er det også ungdommer i sin beste alder.

Gjennomsnittsalderen er høyest i kontrollnemnda og spelnemnda der undertegnede trekker opp.

Vi jobber kontinuerlig med rekruttering av frivilligheten og prøver hele tiden å rekruttere yngre krefter. Vi mener også at vi både slipper til og lytter til ungdommen selv om vi sikkert kunne vært bedre i mye. Journalisten er selvfølgelig velkommen som frivillig i sommer, kanskje han da vil endre litt mening om alle de han ønsker vekk fra frivilligheten.

Hva avisa legger i ordet «kulturelite» må jeg be om en forklaring på.

Gjennomsnittsalderen blant de frivillige på Stiklestad er ikke spesielt høy, skriver Jan Juberg som har sendt oss dette bildet av de frivillige som ble tatt for to år siden.  

At avisa setter «» rundt ordet betyr vel ikke at den ikke mener det eller mener noe annet enn det som står.

Verken jeg eller resten av frivillighetsapparatet har noen gang oppfattet oss som en elite.

Vi er vanlige dødelige som trives sammen og ønsker å gjøre en jobb for kommunen vår og for Stiklestad.

Dette er et klart overtramp og et hån av de som har viet flere somre som frivillig.

Artikkelen ble veldig personlig for meg da jeg etter 50 år blir bedt om å holde meg unna og avisa tråkket på mine gode følelser for alle de flotte menneskene som stiller opp år etter år.

Jeg vet at jeg aldri får siste ordet i en slik sak, - den vil alltid bli kommentert av avisa. Jeg regner med at den kommer også denne gang da avisa sikkert vil mene at jeg er hårsår. Denne ene gangen er jeg det og det står jeg for.

Jan Juberg