Dagens leder:

Ingen stilte spørsmål om behovet eller kostnadene

Patrik Lindblom har overtatt det administrative ansvaret for ordningen med bysykler. Han prøver å gjøre det beste ut av det. 

Debatt

Noen ganger blir jeg litt forundret over hvilke saker det er som skaper debatt, og hva som går gjennom den kommunale saksbehandlingen uten at noen reagerer. Er det for eksempel noen som kan minnes debatten om innføringen av bysykler i Levanger? Ikke jeg i alle fall. Den ble nærmest applaudert gjennom uten at noen stilte spørsmål verken ved behovet eller kostnadene. Da det ble snakk om utbygging av kino og bibliotek derimot, hadde pipen fått en helt annen lyd. Her var det sterke meninger både blant de folkevalgte og ute blant folk.


Noen mener kanskje at disse to sakene ikke kan settes opp mot hverandre? Jeg er uenig i det. Begge deler handler om politiske prioriteringer. Det handler om hvordan de folkevalgte i Levanger mener det er viktig å bruke penger på for sine innbyggere. Hva tar de seg råd til? Og hva er et så uviktig tilbud at det kan legges ned?

Alt koster penger. Det er moderne med bysykler. Da de ble anskaffet trådte staten til med 1,4 millioner kroner i tilskudd. Kommunens utlegg ble bare på noen hundre tusen kroner. Men «gaven» koster med. For å drifte ordningen med bysykler må Levanger kommune ut med 300.000 kroner i året. Det er småpenger for en kommune med en milliard i årsbudsjett, hører jeg noen si. Men 300.000 kroner er også litt over halvparten av de beregnede merkostnadene for kommunen dersom de hadde tatt seg råd til å bygge det nye bygget som skulle huse et nytt bibliotek og en ny kino. Den saken vakte voldsom debatt. Mange mente at kommunen ikke hadde råd til dette slik den økonomiske situasjonen var. Det var et ærlig og greit standpunkt. Men hvorfor var de stille som en mus da bysyklene ble anskaffet?

Levanger har anskaffet 120 bysykler til utlån for sine innbyggere. I gjennomsnitt er 33 av disse syklene i bruk hver dag. At en av fire sykler blir brukt er ikke all verden. Det må være et skuffende lavt tall for dem som trodde dette var et etterspurt tilbud. «Det er jo tatt en beslutning om at vi skal ha dette tilbudet», svarer enhetsleder Patrik Lindholm når han blir spurt om bysyklene er verdt pengene. Lindholm er pålagt ansvaret og må gjøre det beste ut av situasjonen. Han kan vel ikke svare så mye annet. Men, saken med bysyklene bør ha en viss lærdom for dem som vedtok å innføre ordningen.

(Lederkommentar i Innherred 13. juli 2019)