Meninger

Stenging av vei/bru Nordkleiva

Det må gå an å gjøre jobben på et tidspunkt hvor færre blir berørt, mener innsenderen. Hva med oktober og november? Faksimile fra lokalavisa 11. juni.  

Debatt

Dette er nok et eksempel på Verdal kommunes manglende evne til å informere og kommunisere med kommunens innbyggere, og skattebetalere.

Med en måneds varsel får vi, på ulike vis, informasjon om at kommunen stenger offentlig veg for alminnelig ferdsel i 7 uker! Og ikke nok med det, vegen stenges i den perioden av året da den kanskje er mest brukt?

Jeg tenker mest på de fastboende som blir berørt, og som hver dag bruker vegen både til arbeid, skole og til annen nødvendig transport. Jeg håper at det er riktig det Verdal kommune sier ( se Innherred 11.07.) om at de har forberedt fastboende «over lengre tid» på det som skal skje.

Hva med de som bruker vegen i forbindelse med næring, har noen tenkt på dem? Er disse forberedt over lengre tid også? Hva med for og dyr som må transporteres på denne vegen i løpet av disse ukene?

Jeg ser også å lese i Innherred (11.07.) at tidspunktet for arbeidet er godt gjennomtenkt av Verdal kommune. Det er jo bra det da! Jeg ser også at barnefamilier og elgjegere synes tidspunktet er topp?

5. august er det fortsatt mange som ikke har avviklet ferien enda. Det er også 14 dager igjen til skolestart og av egen erfaring vet jeg at mange bruker sine fritidseiendommer flittig i denne perioden, og videre utover august/september!

Hva sier for eksempel forsikringsselskaper og andre, når forsikrede eiendommer som til sammen vil ha en verdi på flere titalls millioner (kanskje mer?), ikke lenger kan nås av utrykningskjøretøy? Hva med helse og sikkerhet ellers? I det området som blir berørt av veistengningen er det mange steder dårlig mobildekning. Det er mange steder ikke dekning i det hele tatt!

Jeg ser godt behovet for renovering av brua over Høysjøelva i Nordkleiva, men jeg mener det må gå an å gjøre jobben på et tidspunkt hvor færre blir berørt. Hva med oktober og november? Det er kanskje den tiden på året da fritidseiendommene blir minst brukt? De som bruker vegen i forbindelse med næring har kanskje heller ikke så mye bruk for vegen da. Elgjegere, vet jeg, er tøffe folk som tar seg fram uansett!

De fastboende vil, uansett tidspunkt, bli berørt!

En «humrende» mening fra

Andreas Haugan