Innlegg:

Store hytter og lite miljøpolitikk

Debatt

Fra 2. - 5. juli var 450 næringslivsrepresentanter og miljøeksperter fra 115 nasjoner samlet i Trondheim. Representanter fra World Economic Forum og OECD deltok også. De skulle prøve å finne tiltak for å redusere truslene mot verdens naturmangfold. Flere av delegasjonene var ledet av landenes miljøvernministre, noe som understreker alvoret i situasjonen.

Naturpanelet tegnet et dystert bilde av naturmangfoldet i verden. Panelet pekte på at «gjennomgripende samfunnsendringer må til» for å sikre naturen som livsgrunnlag for kommende generasjoner.

Mye tyder på at Levanger Arbeiderparti ikke la stort merke til konferansen i Trondheim. Det er slik at alt som skjer, skjer lokalt. Det betyr at Levanger kommune også må innrette seg på en annen måte enn hittil. Politikere som Arbeiderpartiets Austmo og Holan kan ikke sitte og forlenge kurver for vekst uten tanke på konsekvensene, en utvikling styrt av pengefolk som blant annet ønsker å bygge stadig større hytter, og gjerne flere hytter. Noen synes det er greit med store fritidsboliger både ved sjøen og på fjellet. Ser ikke Arbeiderpartiets Holan og Austmo hvem de brøyter veg for?

Det er ikke enkelt å kvantifisere tapet av arter på kloden. Når anslagsvis mer enn hundre arter av levende organismer utryddes pr døgn, er dette mer enn ti tusen ganger raskere enn før menneskene startet sine storstilte endringer og ødeleggelser av jordas økosystemer. Hvordan vil våre barnebarn vurdere sine barns framtidsmuligheter?

For å forsøke å danne et bilde av situasjonen, tar jeg med en figur som viser reduksjonen av villmarkspreget natur i Norge fra år 1900 til 2013.

Per Aunet

Listekandidat for Levanger SV