Dagens leder

Vy kan bane veg for enda mer privatisering

Det var i midten av mars konsernsjef i NSB Geir Isaksen (t.v.) og styreleder Dag Mejdell presenterte et nytt felles navn for NSB og Nettbuss. 

Debatt

Det var mange som med rette rynket på nesen da NSB skiftet navn til Vy. Nå var det vel ingen som trodde på at stemningen og omdømmet ville snu over natta. Det har det da heller ikke gjort. Tre måneder etter navneskiftet til noen hundre millioner kroner har Vy bare pådratt seg et enda dårligere rykte.

Nissen er med. Nissen er åpenbart med på lasset, selv om det ikke bare er navnets skyld at selskapet sliter med sitt rykte. Utover vår og sommer har negative saker stått i kø for vårt statlige jernbaneselskap. En følge er også at færre og færre beklager at Vy tapte den store anbudskonkurransen for å kjøre tog på sju av landets jernbanestrekninger det neste tiåret.

Svenske SJ skal fra neste år ta over blant annet Trønderbanen. Det statlige svenske selskapet skal ikke bare kjøre mye billigere enn i dag. De lover også hyppigere avganger, en bedre komfort og et jevnt over mye bedre tilbud til passasjerene.

Dagens leder

Her må noen gi en svært god forklaring

Hvordan er det mulig å drive togene 5000 millioner kroner billigere enn i dag?


At det går an. Tallene som er lagt fram viser at svenskene skal drifte de sju jernbanestrekningene fem milliarder billigere enn det hadde kostet å videreføre dagens tilbud fra 2020 til 2030. Det vakte stor oppsikt da det ble kjent.

Mange la også merke til at Vy mente de var i stand til å drive langt billigere enn de driver i dag når det ble innført anbud og det ble konkurranse om å kjøre på det norske jernbanenettet. I dag får de rundt 700 millioner kroner i årlige subsidier. Fra neste år mente de det var mulig å gjøre den samme jobben mer enn 500 millioner kroner billigere. Da de ble utfordret på hvordan dette var mulig var svaret at det i alle hovedsak skyldes troen på økte inntekter i den neste tiårsperioden.

Vy forteller at anbudet ble så mye billigere fordi de har lagt inn en forventning om 350 millioner kroner i årlig økte inntekter. Og svenskene mener det er mulig å øke trafikken og inntektene enda mer.

Jeg kan ikke huske at en tidligere sak som til de grader har svekket troen på tjenesteproduksjon i et offentlig monopol. Den kan bane veg for store endringer framover. Saken om konkurranse på jernbanen vil nemlig gjøre det mye lettere å argumentere for privatisering og konkurranseutsetting også på andre samfunnsområder.

Derfor spår jeg en tøff kamp framover for dem som velger å holde igjen på et rent ideologisk grunnlag.

(Lederkommentar i Innherred 16. juli 2019)