Innlegg

«Hvis disse tallene stemmer skjønner jeg godt at Verdal velger å stå alene.»

Hva skaper debatt i Levanger, spør Magne Johansen
Debatt

Roger Rein skriver i Innherred 13. juli om at han blir litt forundret over hvilke saker som skaper debatt, og hva som går gjennom den kommunale saksbehandlingen uten at noen reagerer. Rein peker på at bysykkelordningen i Levanger ble innført nesten uten at noen reagerte, mens planene om utbygging av kino og bibliotek engasjerte svært mange mennesker, både for og imot. Det ble stilt kritiske spørsmål omkring bysykkelordningen også, av Sigvart Gilstad 22. januar i Innherred. Dette som en del av en diskusjon mellom Gilstad og Kai Lennert Johansen. Johansen ønsket forøvrig ordningen velkommen.


– Hvor saklig er det av Ap å legge skylden på alle andre for kinonedleggelsen?

– Bysykler, hva var det slags prioritering, undrer han også.


Rein lurer på hvorfor de som var bekymret for kommuneøkonomien i bibliotek/ kinosaken var stille som mus da bysyklene ble anskaffet.. Jeg ser ikke bort fra at jeg kanskje er en av de Roger Rein tenker på når han skriver dette. Rein har kanskje rett....det er mulig jeg, og flere med meg skulle vært mer på hugget også i denne saken. Det ser ut som det er behov for konstant oppfølging fra de av oss som forsøker å være vaktbikkjer opp i mot de som bevilger pengene, for der er lommeboka bortimot vidåpen i altfor mange tilfeller. For min egen del føler jeg at det er litt forskjell på en bysykkelordning som faktisk kan avskaffes og reverseres , kontra bygging av et kombinasjonshus til flere hundre millioner på «beste tomta i by`n».


Det er nemlig sånn at hvis man først bygger et kombinert bibliotek og kinosal vil det være noe man sitter med ansvaret for i mange år framover. Om det skulle vise seg at det blir vanskelig økonomisk blir man ikke kvitt huset, det skal fortsatt driftes.

Vi snakker også om helt andre summer på sykkelordningen enn på biblioteket (som skulle koste 232 mllioner kroner med parkeringskjeller), og brannstasjonen (som skal koste 160.mill kr.) Det virker som om våre politikere hele tiden MÅ gå for det dyreste alternativet uansett hva som skal bygges i Levanger.


Vedtaket om å bygge ny brannstasjon i Levanger kom også uten den helt store debatten i forkant, og det gjelder også i noen av de politiske partiene. Jeg har litt vanskelig for å skjønne hvorfor det er så stor forskjell på kostnadene ved å oppruste stasjonene i Levanger kontra Verdal. Kommunalsjef Nøst antyder en kostnad på 47 mill for å imøtekomme arbeidstilsynets krav, mens Verdal, ifølge Aps Arild Pedersen, kun trenger å bruke 5 mill for å bli godkjent. Hvis disse tallene stemmer skjønner jeg godt at Verdal velger å stå alene.

En annen sak som det er vanskelig å få noen til å debattere er hvor mye renoveringen av Moan kostet? Jeg har forsøkt å spille inn dette temaet i tidligere leserinnlegg også, men møtes med øredøvende taushet. Vi snakker nok om en hellig ku her!

Jeg ønsker meg mer debatt om Levanger kommunes økonomi! I fjor var det bred enighet om at det måtte fokuseres på å få ned kostnader, og ulike tiltak ble diskutert. Kostnadene omkring helse ble identifisert som en av de store syndebukkene, og spesielt Venstres Buckholdt gjorde en heroisk innsats for å få nedsatt et uavhengig utvalg som skulle granske hva problemene bestod i og hvilke løsninger som kunne være aktuelle. Buckholdt oppnådde ikke målet sitt. Det ble istedet vedtatt å sette ned et utvalg av kommunens egne folk som skulle granske problemene. Det ble lagt vekt på at utvalget skulle være bredt sammensatt. I mine øyne blir det å skulle granske seg selv en ganske underlig øvelse. Utvalget skal være operativt før sommerferien 2019 og skal rapportere til driftskomiteen. Så langt har det blitt laget et flott organisasjonskart på kommunens nettsider hvor gruppen er beskrevet. Neste møte i driftskomiteen er i september og man får bare håpe at noe matnyttig blir presentert der. Du snakker om langdryge og trege greier.....

Det mangler fortsatt penger for å få åpnet de 12 sengeplassene som er stengt på Staup, og det mangler fortsatt sykepleiere for å få satt i drift de nye omsorgsboligene ved Breidablikktunet. Ingen løsning i sikte på noe av dette såvidt jeg kan se. Dette skulle kanskje blitt debattert mer. Ingen av de politiske partiene snakker noe om dette nå i valgkampen. Dette oppfattes som negativt og skal ikke opp og fram. Istedenfor å ta dagens problemer innover seg, bruker partiene tiden på å skryte av alt de skal oppnå i neste periode. At det blir bygging av bibliotek og kino er jeg ganske sikker på, selv om det ikke finnes penger. Størrelsen på hytter har også vært gjenstand for diskusjon, men da med størst fokus på ideologi. Arbeiderpartiet garanterte i sitt program for perioden 2015 til 2019 at eiendomsskatten ikke skulle økes. Det er umulig å finne noe program for perioden 2019 til 2023. Det er mulig Ap har laget ett , men da må det også være mulig å finne det på deres hjemmeside! Uansett hva som blir lovet ut for neste periode er jeg sikker på at det blir retaksering av hus og eiendommer i neste periode. Hvordan skal man ellers kunne få inn mer penger?

Avisene er forøvrig fulle av innlegg fra både fylkes- og rikspolitikere i disse dager. Dette er etter min mening ikke så mye å bruke tid på. Rikspolitikk er noe helt annet enn kommunepolitikk og rikspolitikerne bør holde seg unna kommunevalgkampen. At Trygve Vedum reiser land og strand for å prate om sentralisering, nærpoliti osv er ikke tema som vi kan løse gjennom å velge inn de riktige lokalpolitikerne. Disse sakene løses ikke lokalt. Det er en viss fare for at folk stemmer på et parti fordi de liker personene som representerer partiet. at Trygve Slagsvold Vedum er en trivelig kar er jeg ikke i tvil om. Men den som stemmer på Sp pga ham kan bli overrasket.

Alle meningsmålinger spår et solid valg for Sp. Dette er ikke gunstig for vanlige arbeidsfolk. Senterpartiet spiller et uredelig spill som ikke vil si hvem de ønsker å samarbeide med etter valget. Slik jeg ser det er de et borgerlig parti og jeg frykter for at et stort Sp i Levanger vil søke allianse med Høyre og de andre borgerlige partiene. Minst gunstig i så måte vil være ordfører og varaordfører fra Sp og Høyre. Alle som sitter i en jobb som kan bli privatisert /konkurranseutsatt bør gjøre sitt ytterste for at så ikke skal skje. Høyres Knut Hjelmstad ville jo selge Skogn helsetun så sent som i mai i år. At vi får en storstilt privatisering da er jeg helt sikker på. Dette er et eksempel på debatt de lokale partiene bør ta.

Når partiene stiller på stand før valget vil jeg oppfordre folk om å ta opp de litt større sakene. Økonomi, helse, privatisering osv osv. Men da skal svarene gis av våre lokale politikere, ikke fylkespolitikere eller rikspolitikerne som tilfeldigvis deltar på arrangementene.

Magne Johansen