Senterpartiet har en plan for Trøndelag!

Debatt

I disse dager er mange politiske partier som er opptatt av hva vi i Senterpartiet skal gjøre etter valget, og hvem vi ønsker samarbeid med. Senterpartiet har en plan for Trøndelag, og vi vil jobbe sammen med de som ønsker å skape vekst og utvikling i hele Trøndelag, også i årene som kommer.

Senterpartiet vil at Trøndelag fylkeskommune skal være en samfunnsutvikler som støtter oppunder alt positivt arbeid som gjøres i Trøndelag. Uavhengig av om det gjøres av innbyggere, frivillige organisasjoner, privat næringsliv eller det offentlige skal vi bidra aktivt til positiv samfunnsutvikling og verdiskaping i vårt mangfoldige fylke.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg og jobb nummer 1 er å bidra til at folk har fast arbeid slik at man kan ta ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen.

I tillegg til verdigrunnlaget vårt har vi definert 4 rettesnorer for vårt arbeid for deg som innbygger i Trøndelag.

1 Vi anerkjenner og støtter oppunder lokale initiativ for en positiv samfunnsutvikling i hele Trøndelag.

2 Vi vil ha et likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere i Trøndelag.

3 Vi fatter våre beslutninger basert på lokal kunnskap og medvirkning.

4 Vi skal arbeide for statlige løsninger og arbeide for politiske løsninger som tjener Trøndelag.

Det er disse verdiene og rettesnorene vi skal bruke for å utvikle Trøndelag med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.

Det betyr:

Vi skal ha videregående skoler i hele Trøndelag. Alle de videregående skolene i fylket skal bestå.

Vi skal bidra til at alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd i Trøndelag.

Vi skal bygge bedre veier for næringslivet, og menneskene som bor her.

Vi skal ha en kulturpolitikk som gir muligheter for deltagelse og opplevelser i hele fylket.

Vi skal utvikle den demokratiske arenaen i fylkestinget til et ledende nasjonalt verksted for politikk utvikling gjennom to årlige debatter der vårt Trøndelags vei og videre utvikling meisles ut i felleskap.

Tomas Iver Hallem

Fylkesordførerkandidat for Senterpartiet