– Vi går til valg på å redusere og fjerne eiendomsskatten

Debatt

Aldri før har kommune-Norge gått så bra økonomisk som de to siste årene. Likevel har det aldri blitt krevd inn mer eiendomsskatt. Fremskrittspartiet går til valg på å redusere og fjerne eiendomsskatten.

KOSTRA-tallene fra SSB viser at 2016 var det beste året for kommuneøkonomien i landet siden forrige årtusen, og 2017 lå rett bak. I regjering har Frp styrket kommuneøkonomien, samtidig som regjeringen satset på viktig infrastruktur som vei og bane, og styrket viktige velferdstjenester som skole og eldreomsorg.

Dagens eiendomsskatt i Levanger er grunnleggende usosial. Den rammer alle uavhengig av inntekten og formue. Eiendomsskatt vitner om uansvarlig politisk styring. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å fjerne denne usosiale skatten i Levanger kommune og forby dette på nasjonalt nivå.

Slik det er i dag fungerer eiendomsskatt som en sovepute. Istedenfor at lokalpolitikerne i Levanger er opptatt av effektivitet og å bruke skattebetalernes penger på en respektabel måte skyver Arbeiderpartiet regningen over på skattebetalerne.

Det venstresiden ikke forstår er at man fint kan styre Levanger med gode velferdstjenester uten eiendomsskatt - det handler om prioriteringer. Når lokalpolitikerne stadig vedtar nye oppgaver, får de også mindre handlingsrom. Med andre ord vil eiendomsskatt svekke eiendomsretten slik den svekker politikernes handlingskraft.

I regjering har FrP gjort det vanskeligere å ta inn eiendomsskatt ved å senke promillegrense fra 7% til 5%, men målet på sikt er å forby nasjonalt. Derfor går Frp til valg på å fjerne eiendomsskatten en gang for alle og sende denne usosiale skatten på historiens skraphaug. Huset ditt skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Mats Henriksen Persøy

3. kandidat Levanger FrP