Innlegg

– Vi har vært vitne til i mange år at Steinkjer har styrt det meste i fylket

Steinkjer kjemper nå febrilsk for ikke å miste maktposisjon, mener innsenderen.  Foto: Wikimedia Commons

Debatt

Etter hvert som det dukker opp det ene useriøse partiet etter det andre, må en begynne å vurdere om tiden for de gamle politiske partier er slutt. Demokratiet har ingen berettigelse lenger.

Da jeg leste om ordføreren i Levanger som ble sint på en senterpartirepresentant fra Levanger fordi hun i fylkestinget hadde stemt mot at Levanger skulle bli sentralen i det nye Nor Universitet. Da den lokale avisa forelegger saken for henne, svarer hun at flertallet i SP-gruppa stemte imot Levanger, og da var hun politisk forpliktet til å følge flertallet!

Jeg tror vi må få lister med representanter som stemmer slik de selv mener er rett, ellers blir det politiske diktatur som sitter å styrer hele ballet.

Vi har vært vitne til i mange år at Steinkjer har styrt det meste i fylket. De flyttet Forsøksstasjonen Kvithammer fra Stjørdal til Steinkjer. De fikk laget et omveg på FV 17 for at de skulle kommer raskere til Malm. At dette fordyret FV 17 med en milliard, bl.a. med ei helt unødvendig bru over Beitstadsundet, og rasering av flere hundre da. dyrket mark. En tidligere vegsjef bestemte å legge brua over Namsen på feil plass, slik at en til slutt måtte bygge en bru i tillegg. Hvem måtte betale for denne fadesen? Jo, folkene utenfor bomringen i Namsos. En tidligere sykehussjef fra Steinkjer ville legge ned både sykehuset i Levanger og sykehuset i Namsos, og bygge et sentralsykehus på Steinkjer. Folkeaksjoner stoppet denne ville idèen.

Nå vil nok Trondheim overta lederrollen, og vi har sett Steinkjer kjempe febrilsk for ikke å miste maktposisjon.

Dette såkalte demokratiske maktsystem, har spilt fallitt. Men, som Churchill sa: Har vi noe bedre?

Ja, hvis vi dropper de nåværende politiske partier, og lager ei folkeliste med de dyktigste personer, som stemmer etter sin egen overbevisning. Personer med mål i fellesskapet å forme et godt samfunn. Ikke kjefte på hverandre og lete etter feil hos andre, men konstruktivt finne gode løsninger.

Hva skal vi kalle dette partiet? Det gode partiet? Det uegoistiske partiet? Rettferdighetens parti? Eller rett og slett; Kjærlighetens parti?

Paul Almåsvold