– Å skattlegge frivillighet slik regjeringen ønsket, er vi i mot

Debatt

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner krever ingen ting tilbake for den jobben de gjør for oss alle. Tall fra Frivillighet Norge viser at halvparten av befolkningen deltar i frivillig arbeid. I Levanger har vi mange eksempler, f.eks. leksehjelp for unge asylsøkere, Kafe Verden som er et møtested for familier hver uke og tenk bare på alle turstier og skiløyper som drives av frivillige.

I Skogn hvor jeg bor er det stor dugnadsinnsats bl.a. i Torsbustaden Alpinsenter. Nesten 100 personer deltok i vintersesongen 2017/2018 både i driften av anlegget og i kiosken. Dette tilsvarte ca. 5000 dugnadstimer, det vil vel si 3-4 årsverk. Og da er det snakk om en verdi på flere millioner kroner. Uten denne frivilligheten er det ikke mulig å drifte alpinanlegget.

Dagens regjering skapte stor usikkerhet med sitt forslag om å innføre en nedre grense for beskatning av frivillig-arbeid på kr. 10 000 og kr. 1000 for festivalarrangører. Det betyr at en som jobber frivillig på en av mange festivaler, og som får gratis billett, må betale skatt for verdien av billetten! Dette ble vedtatt, men det forslaget som lå på bordet var langt verre, og ble stoppet etter hardt press fra de frivillige organisasjonene.

Arrangøren måtte da ha innrapportert sine frivillige i tillegg til innbetaling av arbeidsgiveravgift. Det ville gitt negative konsekvenser for arrangørene.

Slik skattelegging er vi imot, det kan føre til at dugnadsånden forsvinner. Norge er bygd på dugnadsånd.

Kultur og frivillighetsmeldingen understreker betydningen av frivillighet og at det skal bli enklere å engasjere seg som frivillig. Det står i kontrast til regjeringas forsøk på å skattlegge frivillig arbeid.

De frivillige gjør det for fellesskapet og sparer staten for millionbeløp. Det er millionbeløp som igjen gis som skattelette til de aller rikeste.

Levanger Arbeiderparti går til valg for å styrke frivilligheten, de frivillige gjør en ubeskrivelig forskjell, både for dere og for oss alle som bor i Trøndelags triveligste kommune og by.

Ingebjørg Roel Bye

Levanger Arbeiderparti