Verdal - landets beste kulturkommune!

 

Debatt

Det er sommer, det er spel og full aktivitet i Verdal'n. Publikum kan velge fra øverste hylle mellom konserter, foredrag, teater og andre opplevelser.

For mange er det lite som slår en fin sommerdag med speløvelser i amfiet og Paul Okkenhaugs musikk rungende over hele Stiklestad. Det er denne miksen av historie, tradisjoner, følelser og fellesskap som griper oss og gjør at mange kommer tilbake år etter år. Olsok er et av sommerens store høydepunkt, uansett om en bidrar i frivillighetsapparatet, på scenen, som arrangør eller publikumer. En ting er sikkert, folkefesten hadde ikke vært mulig uten den store dugnaden vi er vitne til.

Det skapes mange små og store kulturarrangement i Verdal i løpet av et år. Det er ikke uten grunn at vi er et av landets ledende kulturkommuner. Hva er det som skiller oss fra andre kommuner? Hva er suksessoppskriften? Og hvordan kan vi utvikle dette videre?

Hva kjennetegner kulturlivet i Verdal?

Slik jeg ser det, er partnerskap og samhandling noe som kjennetegner, og er unikt for kulturlivet i Verdal. Partnerskap mellom frivillige og profesjonelle som samarbeider tett skaper en unik dynamikk som gjør at en sammen får til mye mer enn en ville gjort hver for seg. Resultatet er gode produksjoner av høy kvalitet, til en kostnad som gjør at det er mulig å gjennomføre. Og til en pris det er mulig å betale for folk flest.

Et annet kjennetegn for kulturlivet i Verdal er at vi har svært mange arrangementer som arrangeres av private lag og foreninger, eller enkeltpersoner og mindre foretak. Her finnes det mange gode eksempler som Førjulsmoro som er arrangert av Sjuende Far i Huset, Solen i ögonen som er arrangert av far og sønn Aksnes, Visekveld som er arrangert av Verdal Teaterlag, mange arrangementer i Lydhagen, lokale kor, revy- og teaterlag…lista er lang.

I Verdal finner vi lag, foreninger og enkeltpersoner som er villige til å satse. Det er mye jobb, og stor risiko som en personlig må stå til ansvar for om ikke arrangementet går bra. Men på grunn av lang erfaring og god kompetanse i frivilligheten og den lokale kulturnæringa, i tillegg til et trofast publikum som er flink til å benytte seg av lokal kultur - går dette stort sett bra.

Vi har Norges nyeste teaterhus i Verdal. Et teaterhus som skaper mange positive ringvirkninger. Ja, og som vinner internasjonale arkitektpriser. Teaterhusets nærmeste nabo er Tindved Kulturhage som samler og utvikler kreative næringer i Trøndelag. Det har vært og er mye å hente ut av denne kulturklyngen som er i ferd med å gjøre seg nasjonalt bemerket.

Kultur som yrke

Det som er unikt med kulturlivet i Verdal, sammenlignet med mange kommuner rundt oss, er at mange klarer å skape sin egen arbeidsplass i kulturnæringa. I Verdal har vi et av Trøndelags største lyd og lys- firma, vi har flere lydstudio, teaterproduksjonsselskaper, eventselskap, vi har kulturgård, hiphop-koreograf, billettsalg og markedsføring for arrangementer, foto og film, booking av artister og mye, mye mer. Det er en sterk gründertradisjon i Verdal med folk som er opptatt av, og villig til, å skape sin egen arbeidsplass.

Innbyggerne i Verdal er flinke til å besøke kulturtilbud, og de er vant til å få opplevelser av god kvalitet. Det betyr at det blir viktig for alle innbyggerne i Verdal at vi klarer å beholde frivilligheten i kulturlivet, at vi får rekruttert nye frivillige som viderefører den kompetansen som finnes blant innbyggerne og deltakerne i kommunen i dag.

Hvorfor er kultur viktig i et samfunn?

Kultur er med på å skape livskvalitet for enkeltmenneskene. Kultur skaper engasjement, bidrar til samfunnsutvikling og gir arbeidsplasser i kommunen. Kultur gjør at vi kan leve et god liv med noe meningsfylt å fylle fritiden med, sammen med andre - noe som igjen skaper felleskap. Felleskap hvor unge og gamle møtes, og hvor alle er med på lik linje uansett bakgrunn og historie og skaper noe sammen.

Som lydtekniker på utallige produksjoner har jeg selv fått tatt del i, og observert, det fantastiske som skjer når et fellesskap fungerer og en sammen er med på å skape magi. Magi for aktørene som yter innsatsen, og magi for publikum som nyter godt av innsatsen. Dette er med på å skape samhold, fellesskap og identitet – bolyst!

Hva blir viktig framover?

Kulturbasert næring er viktig for utviklinga av kulturlivet i Verdal, og viktig for Verdal som kulturkommune. Som kommune kan vi fremme kulturbasert næring ved å legge til rette for klynger og møteplasser. Muligheten til å dele kompetanse, hente inn inspirasjon og danne nettverk genererer en kraft som gjør at menneskene i virksomhetene klarer å løfte nye prosjekter sammen - i fellesskap. Dette skaper verdier både for den enkelte, for kommunen og for innbyggerne.

For å utvikle kulturkommunen Verdal videre trenger vi en politisk ledelse som lytter, forstår og vil prioritere partnerskap og samhandling med kulturlivet. Jeg vil være den politiske lederen som setter kultur på dagsorden, som aktivt søker samhandling med frivilligheten, og som er med og bidrar til at det utvikles partnerskap mellom kommune og næringsliv, og mellom kommunen og organisasjoner.

Sammen skal vi utvikle kulturlivet i Verdal slik at vi får et mangfold av kulturopplevelser. Vi skal fortsatt sørge for at alle som ønsker det får mulighet til å delta i kulturlivet og i fellesskapet. Sammen fortsetter vi å utvikle kulturskolen som er en viktig arena for rekruttering av barn og unge til kulturlivet. Sammen skaper vi så mye mer, enn det vi klarer alene. Vi bygge Verdal'n ilag.

Ole Gunnar Hallager

Ordførerkandidat, Verdal Arbeiderparti