Innlegg

Du bestemmer om sentrum lever eller dør!

Inger Åse Evenmo i Verdal Arbeiderparti. 

Debatt

Det er sommer og tidvis sol. Mange verdalinger oppsøker sentrum, enten for å sitte på kafe, handle, delta på arrangement ol. Men at vi har en levedyktig bykjerne er ingen selvfølgelighet.

De lokale kreftene, med samtlige aktører, må tilrettelegge for handelsnæring, kulturarenaer og ulike møteplasser. Og for å øke verdiskapningen må sentrum være et attraktivt sted med mangfold av tilbud og trivselstiltak. For alle verdalinger.

Netthandelen er en stor utfordring for all type lokal handel. Mange er ikke klare over den store gevinsten våre næringsdrivende og lokalmiljø går glipp av når vi velger bort butikkene.

Konsekvensene kommer når nærbutikken forsvinner, når du må til nabobyen for å besøke optikeren. Når det er svarte vinduer i handlegatene. Når idretten og frivilligheten sliter med å finne sponsorer og samarbeidspartnere. Når folk mister jobben. Når ungdommene flytter, og ikke kommer tilbake.

Kommunen er en brikke i et stort puslespill, for at byen vår skal vokse og utvikle seg videre må alle delene finne sammen. Det er viktig for Verdal Arbeiderparti å legge til rette for at varehandelen kan utvikle seg og vokse i småbyen. Handel skaper aktivitet og liv, som bidrar til et levende sentrum, som igjen gir bolyst. Som kommune kan vi bidra med en forutsigbar og tilrettelagt reguleringspolitikk. En gjennomtenkt og tilrettelagt parkeringspolitikk er svært viktig for lokal handel.

Betydningen av den lokale handelen kan noen gang forsvinne når pris fremstår som det viktigste, men da er det et poeng å minne om ansvaret vi alle har for at butikkene som finnes i dag, skal være her i morgen.

Inger Åse Evenmo

Verdal Ap