Innlegg

Dropp Stiklestad Eiendoms planer i Sjøgata!

Debatt

Lørdag morgen ved frokost, 27.7, var det like før jeg fikk kaffen i vrangstrupen.

I saken om mulig utbygging ved fergeleiet i Sjøgata, uttaler daglig leder i Stiklestad Eiendom, Brynjar Farstad, i Innherred, at det siste vi trenger i Levanger er flere åpne og tomme plasser.

– Det siste vi trenger er flere åpne og tomme plasser

Stiklestad Eiendom svarer på debatten om Sjøgata Brygge.

Du verden, litt av uttalelse! Den måtte komme fra en ivrig representant for en utbygger. Jeg synes uttalelsen er både grov og arrogant!

I Levanger sentrum er det nettopp flere åpne områder byen trenger. I Sjøgata er det nesten ikke sjøutsikt for beboerne. Det de fleste norske byer trenger er friarealer som i sin tur gir større trivsel for innbyggerne. Det å se mot svære murkolosser skaper bare mistrivsel.

I Levanger kan tydeligvis hva som helst skje innenfor byutvikling. Jeg står ved det jeg tidligere har uttalt - her får utbyggerne styre byutviklingen og boltre seg nesten som de vil.

Jeg må spørre: – Hvor er bygningsrådet, og ikke minst; hvor er Byantikvaren i Levanger? Jeg har ikke registrert en eneste ytring fra henne. Har hun de nødvendige fullmakter i saken?

Brynjar Farstad uttaler videre at dersom de ikke får realisere byggetrinn 2, så blir det ikke økonomisk mulig å realisere prosjektet og allmennigen. Nei vel, men da er det vel en god grunn for å trekke seg fra hele byggeprosjektet!

Jeg ber bygningsråd og kommunepolitikere heller se hen på Arkitektkontoret Letnes sin skisse til utbygging. Fornuftig oppsett, og noe som mange i Sjøgata kan akseptere. Letnes bør absolutt komme på banen og jobbe med detaljerte tegninger på utbyggingen. Det fortjener han og det fortjener oppsitterne på motsatt side av Sjøgata.

Storparten av sentrumsbefolkningen i sentrum av byen er sterkt i mot gigantutbyggingen av den flotte og åpne plassen ved fergeleiet. Jeg anmoder derfor kommuneadministrasjon og politikere om å lytte til folkeopinionen og stoppe grådige utbyggere få boltre seg på byens beste og en av de siste tomter.

Til sist: La oss få en uttalelse fra Levangers byantikvar, Tove Nordgaard, i utbyggingsspørsmålet!

Arne Wahlstrøm