Innlegg

Valgflesk på kreditt

 

Debatt

9. september skal vi igjen stemme på det parti vi mener vil styre kommunen vår best i den neste fireårsperioden. Med valgår, følger valgkamp. Med valgkamp, følger valgflesk. Lovnader om nye skoler, nytt helsebygg. Størsteparten av kommunikasjonen i politikken foregår på utgiftssiden. Hva vil de ulike politiske parti bruke penger på? Hvor mye penger vil de bruke? Og ikke minst - hva kritiserer vi hverandre for ikke å bruke penger på?

Samtidig, i verdens rikeste land. Nordmenns kredittgjeld når nye høyder. Vi finansierer i større og større grad forbruk med penger vi ikke har. Renten har over tid vært lav, det er billig å låne. Vi har bedre privatøkonomi enn noen sinne. Vi har normalisert en levestandard som i verdensperspektiv er unaturlig høy. Klarer vi å opprettholde denne levestandarden?

For å ha verdier å fordele, må en skape verdier. Verdal Arbeiderparti har derfor siden vi tok over styringen av kommunen vår i 1999 lagt ned mye arbeid i å føre en svært offensiv og ambisiøs næringspolitikk. Næring skaper skatteinntekter, jobber og tilflytning. I Verdal har vi et rikt næringsliv- alt fra nisjebutikker i sentrum, mange mindre foretak på kreativ og kulturell næring, til betydelig næring ute i bygdene. Siden -99 har Verdal Industripark vokst til å være Norges tredje største industripark. I 1999 inneholdt denne 55 bedrifter, og sysselsatte 1400 ansatte. I dag er tallene 170 bedrifter, og i overkant av 3000 ansatte. Resultatene er skapt i samarbeid med blant annet Fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge, Proneo, Verdal Næringsforum, og ikke minst aktørene selv- arbeidsgivere og arbeidstakere. For at dette skal være mulig, må politikken levere på betydelige faktorer som arealpolitikk, infrastruktur- og i en konjunkturutsatt kommune trengs aktiv jobbing for mot-konjunkturtiltak. Verdal Arbeiderpartis linje vil være å fortsette å legge til rette for næringslivet, og gode og trygge arbeidsplasser til alle.

Sterke enkeltsaker skaper et godt opposisjonsparti, mens en sterk helhet skaper et reelt styringsparti. Som i en hvilken som helst annen økonomi, henger også en kommunes beslutninger sammen. Eksempel. Vi må bygge nye skoler fordi noen av dagens er i en forfatning som grenser mot uforsvarlig med tanke på arbeidsforhold for både elever og ansatte. Som ansvarlige politikere plikter vi derfor å handle. Når vi skal bygge skolene for de neste 50 årene kan vi ikke velge å se på en enkeltskole. Vi er nødt til å se på verdalsskolen i ett, og ta avgjørelser som er bærekraftige for hele skolestrukturen. Vi må være så sikre som vi kan, på at vi bruker pengene vi har tilgjengelig riktig. Bruker de på riktig sted, der hvor det mest sannsynlig fortsatt vil være skole om 40-50 år, og bruker de på å bygge en skole av så god standard, fleksibilitet og kvalitet at det blir minst mulig drift og vedlikeholdsutgifter. For det er ingen angrefrist på skoleutbygginger. Når vi har brukt pengene, så fanger bordet og vi har ingen mulighet for en ny sjanse. Vi kan ikke først pusse opp litt her, og litt der. For noen millioner nå, og noen millioner da, for å se hvordan det går, for så å angre oss, fordi da har vi brukt opp pengene. Derfor er det riktig å gjøre endringer, selv om det er krevende, og selv om de kan oppleves urettferdig for den enkelte, fordi det er det rette for de fleste innbyggerne i Verdal på lang sikt.

Som styringsparti kan en ikke ta seg friheten å opptre fra sak til sak. Dette gjør oss tidvis upopulære. Men samtidig er det det som gjør oss til et reelt alternativ som styringsparti.

Forskjellen på å protestere, og å produsere. Som styringsparti kan vi ikke velge å være et protest-parti. Vi kan ikke bare være uenig i en sak, uten å komme opp med et reelt alternativ. Som styringsparti plikter vi å finne en realistisk helhetlig løsning på de oppgaver som til enhver tid er aktuelle, og det er vårt ansvar at endene møtes. Å være uenig, å kjøre en sak på å være uenige med politiske motstandere- er en luksus forbeholdt opposisjon. Verdal Arbeiderparti er et styringsparti, og vi kommer til å fortsette å ta økonomisk forsvarlige valg, og jobbe konstruktivt og produktivt- uavhengig av valgresultat.

Som i en privatøkonomi, vil også en kommuneøkonomi etter hvert stoppe seg om utgiftene over tid overstiger inntektene. En kommune som ikke klarer å ivareta økonomien sin havner på Robek-lista. Det vil si at vi i stor grad mister råderett over egne midler, vi mister sjansen til å ta opp lån/ investere, og alle kommunens tjenester vil drives på sparebluss. Dette kan virke som skremselspropaganda, men fakta er at Verdal Kommune var på Robeklista sist da Verdal AP tok over styringa i 1999. Alternativet som alltid gir den dårligste skolen, den dårligste eldreomsorgen, og ikke minst den dårligste samfunnsutviklingen- er alltid valg som ikke er økonomisk bærekraftige. Når vi tar tøffe beslutninger som for eksempel å øke eiendomsskatt eller skolesammenslåinger, er ikke dette fordi vi ønsker å legge ned skoler. Tvert imot fordi vi vurderer det dithen at alternativet er at vi i ytterste fall kan miste råderett over beslutningene selv- og det eneste som vil være sikkert da er at vi ikke kan bruke en eneste krone ekstra.

Hva vi får i statlige overføringer, får vi i liten grad påvirket. En blåblå regjering legger naturlig opp til mindre penger til kommunene enn vi mener er riktig. Vi ser gjentatte eksempler på at en den sentrale politikken medfører mindre ressurser og mer sentralisering for vår del. Eksempler på dette med stor betydning for Verdal er politireformen, utmagringen av NAV, og nå utflytting av Nord Universitet. Dette innskrenker handlingsrommet vårt.

Verdal Arbeiderparti kommer til å fortsette å stå i krevende beslutninger når det kommer til kommunens økonomi. Vi kommer ikke til å skryte på oss at Verdal Kommune har god økonomi, eller kommer til å ha det de neste år. En kommuneøkonomi vil alltid ha akkurat litt for lite penger til at vi får prioritert alt vi skulle ønske vi kunne prioritert. Sånn har det vært, sånn kommer det til å være, og sånn må det også være i jakten på å få mest mulig igjen av fellesskapets penger det. For det er dine og mine penger vi disponerer, ALLE innbyggerne i Verdal sine penger. Vi verdalinger er imidlertid gode på å gjøre det beste ut av de ressursene vi har tilgjengelig, og vi har gang på gang vist hvor mye vi får til ut av lite. Når vi lover nye skoler, og nytt helsebygg, er dette fordi vi har lagt opp et helhetlig løp som gjør dette mulig for oss. Vi vil fortsette å ta ansvarlige, helhetlige og langsiktige økonomiske beslutninger. Ved å stemme Verdal Arbeiderparti 9. september, kan du føle deg trygg på at vi også fremover kommer til å prioritere en forsvarlig kommuneøkonomi.

Ole Gunnar Hallager

Ordførerkandidat Verdal Arbeiderparti