Dagens leder

Når kua har glemt at den selv var kalv.

Hvorfor fratar vi ungdommene gleden av å gå på offentlig fest?

CC Cowboys på torgfesten i Levanger for to år siden. Da fikk også 16- og 17-åringene være med. 

Debatt

I kveld er det martnasfest på Levanger. Gjennom generasjoner har dette vært et høydepunkt for ungdom på veg inn i voksenlivet. I år er det ikke veldig mange festdebutanter på torgfesten. Før sommerferien ble det nemlig kjent at det innføres 18-årsgrense på fester der det er alkoholservering. Dette ble vedtatt av formannskapet etter at forslaget om å endre politivedtakene i denne retningen kom fra felles politiråd for kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Dermed får ikke årets 16-åringer adgang til martnasfesten. De må stå utenfor gjerdet om de skal få med seg noe av stemningen fra festlighetene som jevnaldringer før dem så fram til å delta på.


Jeg tviler ikke på at det ligger en god vilje bak et slikt vedtak. Men jeg nages likevel av en sterk tvil om å forby er en god oppskrift. Når jeg leser saksframlegget så er det ikke så mange argumenter som bæres til torgs for å stenge festene for de yngste ungdommene. Det er ruspolitiske grunner, og det heter at «innspill i prosessen fra politiet i Trøndelag og Kompetansesenter Rus Midt-Norge er tillagt vesentlig vekt i denne vurdering».

«Alle vil ha barn. Ingen vil ha ungdom», står det å lese på en button på min lille samling av jakkemerker fra egen ungdoms-tid. Det ligger mye sannhet i utsagnet. Det er ikke veldig mange tilbud som gis til denne aldersgruppen. Enda færre til de som er uorganisert. Erfaringsmessig er ungdomstilbud i offentlig regi også ofte utsatt for kutt når det må spares penger. Det så vi også eksempler på før sommerferien da representanter for ungdomsrådet i Levanger møtte opp i kommunestyret for å legge fram sin frustrasjon over at de mistet tilbud på ungdomshuset.


Tilbake til festforbudet, så er det sikkert godt ment. Men, vil det virke etter sin hensikt? Oppnår vi noe annet enn å frata de unge gleden og spenningen som ungdom i generasjoner har fått oppleve, da de ble gamle nok til å gå på offentlig fest? Blir alkoholdebuten utsatt fordi 16-åringen ikke få gå på offentlig fest? For noen kanskje, men de som velger å holde seg hjemme når det innbys til fest er trolig ikke de som er i den mest utsatte gruppen. Nei, ungdom i dag vil nok i stor grad gjøre det samme som ungdom har gjort før dem. Jeg tror det er umulig å få stengt alle mulige plasser hvor de kan få sin festdebut.