Innlegg

– Vi vil styrke Levangers viktigste næring: Landbruket

– Det er heftig og artig å arbeide i Verdal kommune, sier Marthe Leistad Bakken som bor i Levanger. 

Debatt

I disse dager hentes tonnevis av potet opp fra jorda, vi kan skue ut over frodige og gule kornåkre og vi kan la øyet hvile på et vakkert kulturlandskap holdt i hevd av beitende husdyr. Alt dette takket være landbruket. Landbruket er Levangers viktigste næring. Omlag hver 7.ansatt er direkte eller indirekte sysselsatt gjennom landbruket, og for hver bonde så gir han/hun jobb til minst 2 andre.

Noen tall:

Levanger har 133 200 dekar jordbruksareal. Av dette er 122 600 dekar fulldyrka. Omlag 62 000 dekar er korn, 1500 dekar grønnsaker, 3350 dekar poteter, og vel 53 000 dekar er fulldyrka eng. I areal er dette mer enn 2000 fotballbaner. Av husdyr så har vi rundt 3200 melkekyr, 4300 sauer, nesten 132 000 høner, minst 2000 purker og fra Levanger ble det i fjor levert over 4 tonn svinekjøtt til slakt. I tillegg kommer Levanger høyt oppe med produksjon av kylling med over 440 000 slaktekyllinger. Ta også med skogen, med en avvirkning på over 35 000 m3 siste år. Store tall, men jordbruk og skogbruk er stort i Levanger.

Levanger har mange primærprodusenter og Levanger Arbeiderparti ønsker å støtte opp om disse, både de som produserer i stor skala og de som driver mindre produksjoner rundt om på gårdsbruk i kommunen. Alle er viktige for å nå målet om økt matproduksjonen i vår region.

Levanger har også flere produsenter som leverer videre slik som Mikkelhaug gård, som har klart det få trodde var mulig i Levanger: leve av epler, rabarbra, og annen frukt. I tillegg kommer både produsentpakkeriene, Normilk og ikke minst Ytterøykylling, som i seg selv er tidenes gladsak for et ellers til tider sterkt prøvet lokalsamfunn. Det finnes en rekke lokale gårdsutsalg og ikke minst har kommunen fått flere lokale slaktere, som blant annet Halsan kjøtt. Og det hadde neppe blitt noe Norske Skog uten Levangerlandbruket. Alt dette viser summen av hvor viktig landbruket er for Levanger, og det kan gjerne få mer oppmerksomhet, også fra kommunestyresalen. Det er noe Arbeiderpartiet vil gjøre noe med.

Når Fridtjof Sandstad tidligere etterlyste mer handling for leverandørindustrien så skal vi lytte til det. Vi trenger gründere som han og vi trenger unge bønder som tør å satse nytt, som for eksempel Lars Bjarte Myren som satser på kaninproduksjon på Høgaunet gård. Levanger Arbeiderparti skal føre en mer aktiv næringspolitikk fremover og vi vil også sørge for at kommunen fortsatt har en kunnskapsrik og fremoverlent landbruksforvaltning som kan veilede aktørene i landbruksnæringa ved behov. Vi må bruke de gode erfaringene vi har fra Marsimartnan, Bondens marked og nå også via Rekoringen til å få frem alle gladhistoriene fra Levangerlandbruket. Vi må kort og godt framsnakke landbruket enda mer!

Aktørene i landbruket er også viktige arbeidsgivere. Landbruksnæringa skal ha skryt for at de gir mennesker sjansen til å lykkes i arbeidslivet og for mange er jobben som avløser det første møtet med arbeidslivet. Skal vi lykkes med våre mål så må vi sikre at både bonden, avløseren, slakteren og medarbeideren i gårdsbutikken får gode arbeidsvilkår. Det er når bonde og arbeider forenes at samfunnet lyktes best.

Kommunen skal selvsagt gjøre sitt, blant annet gjennom den innkjøpsmakten kommunen har. Et av kriteriene vi kan vektlegge er å stille krav om ordna forhold, men også øke andelen lokalmalt ved våre institusjoner. Vi kan i tillegg utfordre matbutikkene til å merke bedre hvor maten kommer fra. Er gulrota produsert i Levanger så smaker den bedre, sånn er det.

Vi går til valg for å styrke Levangers viktigste næring: Landbruket.

Vegard Austmo og Marthe Leistad Bakken

Listekandidater Levanger Ap