– Politikerne må protestere mot nedlegging av trafikkstasjonen

Debatt

Trafikkstasjonen i Rådhuset Levanger brukes både av folk fra Verdal og Levanger ved fornyelse av førerkort, omregistrering av kjøretøyer med mer.

Det er Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som har bestilt rapporten, og om politikerne bestemmer seg for å følge forslaget til konsulentselskapet, vil dagens trafikkstasjon i Levanger/Verdal, Orkanger, Oppdal og Røros legges ned. Brekstad, Steinkjer og Namsos blir nedskalert til servicekontor, og Stjørdal til oppmøtested for oppkjøring.

Årsaken er å spare husleie, og si opp ansatte.

Dette kan vi ikke godta. Vi skal ha kommunevalg og politikerne i Verdal og Levanger må sette foten ned og protestere på forslaget.

Skal dette fortsette vil alt til slutt havne i Trondheim, både trafikkstasjonene og utstedelse av pass med mer.

Nå er det politikerne som til slutt kan protestere på nedleggelsene av Trafikkstasjonene. Derfor appellerer jeg til samtlige politiske partier i Verdal og Levanger om at de protesterer ovenfor Samferdselsdepartementet om nedleggelsen av trafikkstasjonen som i dag dekker begge kommunene.

I tillegg til det jeg nevner innledningsvis vil også trafikkskolene i kommunene berøres ved at fører og teoriprøver faller bort i våre kommuner.

Det ender med at vi ikke kan gjennomføre førerprøver på Levanger, men må til Steinkjer eller Stjørdal.

Kjøreskolene driver også med traktorundervisning. Når de skal kjøre opp på traktor har de ikke lov til å kjøre E-6. Hvordan skal de da komme seg til Stjørdal?

De som skal gjennomføre førerprøver for bil og MC så kunde dette gjøres ved trafikkstasjonen i Levanger. Nå må de kjøre til Steinkjer eller Stjørdal, og tilbake til Levanger, som blir en merkostnad for elevene.

Hvis det blir slutt med å ha en fullverdig trafikkstasjon i det tidligere Nord-Trøndelag blir det til at man må kjøre til Trondheim for å foreta en teknisk kontroll av biler som vil bli dyrere for bileierne.

Vi håper at politikerne i Verdal og Levanger protesterer mot forslaget.

Asbjørn D. K. Eklo