– Mener du at opposisjonspartiene i Verdal ikke fører helhetlig politikk?

Ole Landsem. 

Debatt

Verdal AP sin ordførerkandidat Ole Gunnar Hallager, hadde et innlegg i Innherred 03.08.2019. Litt underlig å lese OGH sitt innlegg om «styringsparti» kontra «opposisjonsparti» og om «helhetlig politikk» kontra «enkeltsakspolitikk».

Han skriver bl.a.: «Som styringsparti kan vi ikke velge å være et protest-parti» og «Å være uenig, å kjøre en sak på å være uenige med politiske motstandere- er en luksus forbeholdt opposisjon».

Mener du dermed at opposisjonspartiene i Verdal IKKE fører en helhetlig politikk som henger sammen? Kan du nevne hvilke partier i Verdal som har «valgt» å bli et protest-parti? Etter siste valg dannet AP flertall sammen med KrF og H. Betrakter du KrF som styringsparti? Og hva med H? Verdal Arbeiderparti har styrt kommunen siden 1999. Hvordan kan det da henge sammen at vi må legge ned mange skoler fordi «….. noen av dagens er i en forfatning som grenser mot uforsvarlig med tanke på arbeidsforhold for både elever og ansatte»? Hvorfor har AP latt dette skje?

I innlegget står det bl.a. om utviklingen av industriområdet på Ørin: «……at dette skal være mulig, må politikken levere på betydelige faktorer som arealpolitikk, infrastruktur- ……..». Hvorfor har ikke Ørin Nord blitt tilrettelagt for næringsutvikling på de 20 årene som AP har styrt kommunen? Resultatet er at AP tar enda mer av Fættaskogen og ødelegger bomiljøet på Fætta.

Du skriver også følgende: «Sterke enkeltsaker skaper et godt opposisjonsparti, mens en sterk helhet skaper et reelt styringsparti». Først ble det igangsatt utbygging av tomter i Lysthaugen for samtidig å legge ned barnehage og skole. Er det dette som menes med at kommunens beslutning henger sammen og utgjør «en sterk helhet»? Jeg er sikker på at ALLE politiske partier i kommunen har en helhetlig politikk. Og selv AP i opposisjon håper jeg ville blitt mer enn et protest-parti. Selvsagt fins det gode alternative styringsmodeller i Verdal kommune.

Jeg ønsker derfor et rød-grønt alternativ. Vil du ta vare på dyrkajord i stedet for 4-felts E6, er du mot vindturbiner i Verdalsfjella, er du for en bedre sykehjemsdekning og er du for mer heltidsstillinger i kommunen? Ja, da stemmer du SV 9. september, og du kan føle deg trygg på at vi kommer til å prioritere en forsvarlig kommuneøkonomi.

Ole Landsem

Pensjonist