Innlegg

Vi er ikke i tvil om at utvidet åpningstid vil gi sparte kommunale kroner på sikt

Levanger SV snakker Levanger ungdomshus' sak. 

Debatt

Levanger ungdomshus er et kommunalt fritidstilbud for barn- og unge mellom 13 og 18 år. Fritidstilbudet er et rusfritt politisk og religiøst uavhengig tilbud og et trygt sted for barn og ungdom i samspill med voksne. Problemet i dag med dette gode fritidstilbudet er at det er åpent tre dager i uka, mandag, tirsdag og torsdag fra klokka 1730 til 2100.

Levanger SV mener at dette fritidstilbudet er svært verdifullt og et meget godt forebyggende tiltak i vår kommune. Videre mener Levanger SV at ungdomshuset må gis ressurser til å ha åpningstider også på fredags og lørdagskvelder. Det er på disse kveldene de fleste ungdommer er ute og dermed føler behov for et treffsted som ungdomsklubben er.

Levanger SV er derfor ikke i tvil om at et utvidet åpningstilbud vil gi sparte kommunale kroner på sikt. En slik mulighet for ungdom er ikke bare viktig i vårt kommunesenter men også i andre tettsteder i kommunen vår.

Gunnar Løvås

Førstekandidat for Levanger SV ved kommunevalget 2019