– Se hva Stjørdal har fått til - uten både eiendomsskatt og parkeringsavgift

Debatt

Magne Johansen er en flittig debattant, og ofte med fokus på kommunens økonomiske disponeringer, og for min del setter jeg pris på at han hadde fått med seg at det faktisk var noen som var kritisk til bysykkel-ordningen også.

Det sentrale spørsmålet i debatten er hva som er best for velferdsnivået i en kommune, og jeg vil nå fastholde at det er en politikk som er økonomisk gunstig over tid. Som «bevis» for denne påstanden vil jeg i all enkelhet vise til Stjørdal og alt det de har fått til: Stjørdal har verken eiendomsskatt eller parkeringsavgift, likevel hadde de økonomi til å bygge et kulturhus (Kimen) vi på Levanger bare kan drømme om. Og som de fleste vet, den politiske æren for denne suksessen må tilskrives Senterpartiet og Høyre, altså den konstellasjonen som Magne Johansen hevder å være «Minst gunstig»!?

Ut fra dette kan en jo lure på hvordan det står til med den økonomiske forståelsen hos Johansen selv?

Registrerer at han også er imot konkurranseutsetting i offentlig sektor, og da er vel egentlig svaret gitt? Etter mitt skjønn er debatten om konkurranseutsetting et i tidens merkeligste fenomen: All erfaring viser at konkurranse er det som skal til for å finne gode og effektive løsninger, og på tross av dette har store deler av den politiske venstresiden fått det for seg at denne «økonomiske tyngdeloven» ikke gjelder for offentlig sektor! Er det ingen grense for hvor blindet en kan bli av politisk ideologi??

Ellers er jeg enig med Johansen i at Senterpartiet på mange vis kan fremstå noe ubestemmelig, og da ikke minst ut ifra de store motsetningene i ledelsen: Bakstreverske Slagsvold Vedum og Marit Arnstad mot visjonære og ekstremt dyktige Ola Borten Moe. Senterpartiet opptrer gjerne med flere ansikter: På riksplan er de (enn så lenge) å regne blant de Rød-Grønne og hevder en politikk hvor alt nytt er «farlig», men lokalt i Trøndelag er det ikke mye «rødt» å spore. Her står de typisk for en stødig borgerlig politikk, og da gjerne i lag med Høyre.

Det er ikke bare Stjørdal som har hatt glede av den konstellasjonen, Steinkjer drar også store fordeler av en tilsvarende politisk ledelse.

Ut ifra dette er det mange som ønsker et Trøndelag fylke med borgerlig flertall, og realismen i en slik drøm forutsetter at en inkluderer Senterpartiet.

Sigvard K. Gilstad