Hva er eldrebølgen egentlig? Den finnes ikke!

Debatt

En bølge er noe som går tilbake. Gjennomsnittlig levealder i Norge vil ikke gå tilbake. I følge tilgjengelig statistikk vil denne øke og øke og øke. Dette kan umulig ha vært ukjent for myndighetene. Da jeg ble 60 år, ble jeg litt «med meg». En kamerat sa: «Husk at gjennomsnittlig levealder for 60-årige menn er 82 år.»

Husk alt det du opplevde før du var 22! Nå er jeg 70, og gjennomsnittlig levealder for 70-årige menn har økt til 84 år. For kvinner er den 87 år.

Husk at gjennomsnittlig betyr at halvparten blir eldre! Dette er uten tvil et resultat av velferdsstaten vi lever. Arbeiderpartiet vil arbeide for at alle eldre i Verdal vil få en trygg alderdom.

Tor-Finn Granlund

Listekandidat for Arbeiderpartiet