– Ett parti har en tydelig sentrums-profil i Levanger

Arne Wahlstrøm.  

Debatt

I Levanger kommunestyre er få eller ingen representanter fra sentrum av byen. Det store flertall kommer fra øvrige deler av kommunen. Følgelig vil saker som omhandler sentrum i byen være uinteressant for mange av de folkevalgte.

Eneste parti med en klar og tydelig er, etter mitt skjønn, SV. Partiet med profilerte frontfigurer som Jostein Trøyte og Gunnar Løvås, er de enste som taler sentrums sak i vesentlig grad. Det er nok å nevne motstand om mulig utbygging av Sjøgata Brygge, forslag til grønn lunge bak kirkegården, fjerning av garasjer ved Nedre park og Ungdomshus. Samtlige saker som om bør være vesentlig for øket trivsel i Levanger sentrum.

Partiet taler folkets sak og ikke utbyggerenes interesser i Sjøgatasaken. Grønne lunger trengs i sentrum, og det å opparbeide et flott areal bak kirkegården er prisverdig tanke.. De fryktelig fæle garasjene bak Nedre torg burde for lengst vært revet. Det å skape trivsel for unge i byen bør være prioritert, og et Ungdomshus kan bli et flott samlingsted. 86 årige Erligng Lullau klarte å skaffe over 800 underskrifter mot utbygging av Sjøgata Brygge.

Jeg formoder at disse 800 personer er opptatt av alle gode tiltak for sentrum av Levanger. Når vi vet hvilket parti som taler byens saker, bør det vel være enkelt å avgi sin stemme i september. GODT VALG!

Arne Wahlstrøm