Til deg som skal stemme for første gang - vi tror på fremtidens løsninger

Debatt

Politikk handler om å prioritere. Hvem du velger til å styre kommunen og fylket avgjør hva som prioriteres de neste fire årene.

Klimakrisen er vår tids største utfordring.

Høyre og FrP prioriterer de grå løsningene: Større og flere motorveier gjennom byene og mindre sykkelvei til fordel for parkeringsplasser. Dette er politikk som tilhører fortiden.

SV tror på fremtidens løsninger og vil gjøre det lettere for folk flest å velge grønt. Vi prioriterer billigere og mer buss, nye toglinjer og trygge veier i hele fylket..

Stem ungt. Ungdom kan forandre verden. Hadde vi som streiker for klima styrt landet hadde vi vært ute av olja og på vei inn i fremtiden.

Selv om ungdom er fremtiden er vi underrepresentert der beslutningene tas. På valgdagen 9. september kan vi gjøre noe med det.

Jeg stiller som ungdomskandidat for Levanger SV fordi ungdom fortjener å bli hørt og fordi jeg vil gjøre en forskjell.

Din stemme avgjør hva vi prioriterer de neste fire årene. SV prioriterer klima og rettferdig fordeling over motorvei og skattekutt til landets aller rikeste.

En stemme til SV 9. september er en stemme for de mange, ikke for de få.

Godt valg!

Ungdomskandidat Levanger SV